เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 เม.ย.ที่บริเวณลานจอดเครื่องบินหน้ากองบังคับการกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี น.อ.นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 23 เป็นประธานในส่งหน่วยบินยับยั้งลูกเห็บ เครื่องบินขับไล่อัลฟ่าเจ๊ต หรือ บจ..7 จำนวน 2 ลำ ไปประจำการที่กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมในการช่วยเหลือปฏิบัติการทำฝนหลวงในบริเวณภาคเหนือ เป็นเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.-3 มิ.ย.2560

โดยมี พระครูใบฎีกาหฤษณ์ กิตติญาโณ (พระอาจารย์ตุ๋ย) วัดนิมิตโพธิญาณเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกองบิน 23 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

น.ท.ศักดิ์ชาย นุ่นสิงห์ ผู้บังคับฝูงบินที่ 231 กล่าวรายงานถึงภารกิจว่า ในปี 2560 นี้ทางกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ได้จัดส่งเครื่องอัลฟ่าเจ๊ตหรือ เครื่องบินโจมตี 7 จำนวน 2 ลำพร้อมหน่วยสนับสนุนการบิน 30 นาย เข้าร่วมปฏิบัติการยับยั้งลกเห็บในบริเวณภาคเหนือ ตามคำร้องขอของ กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวง และการบินเกษตรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และภัยพิบัติจากพายุลูกเห็บ ดังกล่าวโดยวางกำลังที่ กองบิน 41จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.- วันที่ 31 พ.ค.2560

จากนั้น น.อ.นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผบ.กองบิน 23 ได้ทำพิธีมอบพวงมาลัยให้กับนักบินประจำเครื่องบิน บจ.7 หรือ อัลฟ่าเจ๊ต ประกอบด้วย น.ต.รักษ์พงษ์ เถื่อนนาดี ร.อ.จีรายุ มูลละ ร.อ. ศรพัฒน์ แก้วประจุ ร.อ.ทรงพล ท่อหนุ่น และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน โดยมี พระครูใบฎีกาหฤษณ์ กิตติญาโณหรือ พระอาจารย์ตุ๋ย วัดนิมิติโพธิญาณ ประพรหมน้ำมนต์ให้แก่กำลังพล และทำพิธีเจิมเครื่องบิน บจ.7 ทั้ง 2 ลำ เพื่อเป็นศิริมงคล

หลังจากนั้น น.อ.นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผบ.กองบิน 23 ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลชุดปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูเห็บว่า ขอขอบใจนักบินและกลังพลทุกนายที่ร่วมร่วมใจในการเดินทางไปปฏิบัติการยับยั้งลูกดห็บในครั้งนี้ ด้วยความเสียสละ ซึ่งจะเป็นผลให้ปฏิการภารกิจ ประสบผลสำเร็จได้อย่างดียิ่ง และสามารถยับยั้งลูกเห็บและเกิดฝนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

การปฏิบัติการฝนหลวง เป็นโครงการในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร สหาภูมิพล อดุลยเดช ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าประจักษ์แจ้งแล้วว่า เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม น.อ.นิทัศน์ฯกล่าวในที่สุดว่า ขอให้นักบินและกำลังทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสลั อเทน ใช้ความรู้ความสามารถร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน