วันที่ 22 ม.ค. ที่รัฐสภา น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท และคณะ แถลงข่าวว่า พรรคพลังท้องถิ่นไทขอเสนอให้รัฐบาลใช้กลไกองค์กรท้องถิ่นแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งในขณะนี้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM/2.5ได้ปกคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร และกระจายไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น เมืองพัทยา จ.ชลบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หรือ จ.เชียงใหม่จึงต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ (อปท.)มีมากกว่า 7,000 แห่ง ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ดังนี้1.ขอให้ อปท.กำหนดมาตรการควบคุมการเผาป่า เผาที่นา หรือเผาขยะมูลฝอยอย่างเคร่งครัด 2.ขอให้ อปท.ควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการปล่อยควัน ก๊าซ หรือมลพิษเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 3.ขอให้อปท.สนับสนุนส่งเสริม และให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการดูแลสุขภาพ การป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5   ในเบื้องต้น 4. ขอให้อปท.สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร หรือเครื่องจักร ในการแก้ไขปัญหาและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เช่น การติดตั้งระบบหัวฉีดพ่นไอน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยว