"หมอระวี”จี้“บิ๊กตู่”ยุติส่งออกโค-กระบือไปต่างประเทศ หลังพ่อค้าชาวจีนกว้านซื้อ ทำคนไทยขาดแคลน-ราคาสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ที่รัฐสภา นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ได้หารือผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกฯ เรื่องการส่งออกโค กระบือ ไปยังต่างประเทศ โดยได้รับร้องเรียน ถึงความเดือดร้อนจากประชาชน พ่อค้า ผู้ประกอบอาชีพค้าเนื้อ ชำแหละ และฟาร์มโคขุน เพื่อจำหน่าย บริโภคภายในประเทศในทางภาคเหนือตอนบน ที่ผ่านมาได้นำเข้าโค กระบือ มีชีวิตส่วนมากจากประเทศพม่า ผ่านด่านศุลกากร และด่านกักโรค อย่างถูกต้อง โดยได้นำมาพักฟื้น และเลี้ยงเพื่อชำแหละเนื้อ จำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วประเทศ และบางส่วนใช้แปรรูปเป็นอาหารฮาลาลส่งออกไปต่างประเทศ แต่ปัจจุบันได้ประสบปัญหาจากการเข้ามาของกลุ่มทุน พ่อค้าต่างชาติโดยเฉพาะจีน และเวียดนาน ที่ได้มากว้านซื้อ โค กระบือ โดยไม่จำกัดจำนวน และประเภท ทั้งพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกโค กระบือ ตามตลาดนัดโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบน ซึ่งโดยปกติเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ จะไม่ทำการขายแม่พันธุ์และลูกพันธุ์

นพ.ระวี กล่าวต่อว่า เมื่อโค กระบือ ที่กลุ่มทุนพ่อค้าต่างชาติ ได้กว้านซื้อไปนั้นได้ถูกส่งออกผ่านด่านชายแดนภาคเหนือ ด่านเชียงแสน เชียงของ ส่งผลให้ โค กระบือ ในประเทศขาดแคลนอย่างหนัก ผู้ประกอบการต้องแย่งซื้อโค กระบือ ในราคาที่สูงกว่าปกติ ตัวละประมาณ 5,000 บาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องซื้อบริโภคในราคาแพงขึ้นกว่าปกติ และยังเป็นการทำลายพันธุ์ โค กระบือ ภายในประเทศอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

“ผมขอเรียกร้องให้นายกฯ สั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้าไปตรวจสอบปัญหา ผลกระทบจากการกว้านซื้อ โค กระบือ ของกลุ่มทุนพ่อค้าต่างชาติ ในพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนเป็นการด่วน และขอให้ระงับการส่งออกโค กระบือ โดยทันที ก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศ”นพ.ระวี กล่าว