วันที่ 22 ม.ค.ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ให้สัมภาษณ์กถึงกรณีการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ว่า เราก็ต้องดำเนินการต่อ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับเอกสารเพื่อศึกษาทำความเข้าใจ เพราะต้องใช้ประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และต้องพิจารณาในรายละเอียดของกฎหมายแต่ละมาตราด้วย และคิดว่าคงมีคนอื่นตรวจสอบแทนตนแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคนั้นต้องชี้แจง และเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎร ที่ต้องตอบคำถามส.ส. ที่ตั้งคำถามกับเรื่องนี้ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วย ขณะนี้พบส.ส. ที่เสียบบัตรแทนกันเพียง 2 คน แต่ความจริงอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ อยู่ที่ว่าสภาฯ จะตรวจสอบหรือไม่ ถ้าตนเป็นประธานสภาฯ ก็จะตรวจสอบแน่นอน เรื่องนี้พบคนกระทำเพียง 2 คน เป็นคนละประเด็นกับพ.ร.บ.งบประมาณ ชอบหรือไม่ชอบ เพราะเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบกับกฎหมายงบ

เมื่อถามว่า ศาลรัฐธรรมนูญเคยสร้างบรรทัดฐานตีตกร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นการแก้ไขที่มาของ ส.ว.ที่มีปรากฏชัดว่า ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน มองว่า การพิจารณางบประมาณ 2563 ที่มีการเสียบบัตรแทนกัน จะมีผลเหมือนกันหรือไม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ก็ต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญไป ว่าจะใช้มาตรฐานเดียวกันหรือไม่ ส่วนนี้เราก็ตอบแทนไม่ได้