เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ร่วมประชุมในเรื่องของ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวแทนหอการค้า กลุ่มผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ในอันที่จะร่วมกันพลิกฟื้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนถึงปัญหาการค้าชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การพัฒนาโครงข่ายระบบโลจิสติกส์ การวางระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม สังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนาสินค้าเกษตรยางพารา การพัฒนาการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร ตลอดจนถึงการรักษาความสงบ และความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้รัฐบาลต้องการสร้างความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งได้มีการติดตามความก้าวหน้าในระบบการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการค้าผ่านออนไลน์ รวมถึงส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้อัตตลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นดินแดนแห่งการพัฒนาที่เต็มไปด้วย ความสุขและความเจริญรุ่งเรือง

ต่อจากนั้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุม ครม.สัญจร นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 อย่างเป็นทางการต่อไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน