การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขยายเวลารับสมัครผู้ว่าการ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.pwa.co.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0 2551 8905-6

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน