ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 5/5 , 5/11 หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร BAM นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร BAM แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงานพิธีเปิดสำนักงานภูเก็ตอย่างเป็นทางการ

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ หรือ BAM กล่าวว่า BAM เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน และฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน BAM มีการบริหารงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากการวางกลยุทธ์จัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขายให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ และเทคโนโลยีให้ทันสมัยแล้ว หนึ่งในแผนงานพัฒนาธุรกิจของเรา ก็คือ การขยายและปรับปรุงสำนักงานให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขารวมทั้งสิ้น 26 แห่ง ในครั้งนี้ได้ทำการเปิดสำนักงานภูเก็ตอย่างเป็นทางการ โดยสำนักงานภูเก็ตแห่งนี้ จะดูแลอสังหาฯ และลูกค้า BAM ทั้งในจังหวัดและครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงาด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานต่างจังหวัดถือได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมธุรกิจของ BAM ได้อย่างเข้มแข็ง เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และมีความคุ้นเคยกับชุมชนในท้องถิ่น ทำให้เข้าใจสภาพตลาดได้เป็นอย่างดี สำนักงานต่างจังหวัดมีการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการออกบูธ นับเป็นช่องทางในการสร้างฐานลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นศูนย์กลางอันดามัน ที่มีโครงสร้างพื้นฐาน เหมาะสมแก่การลงทุนสูง ตามข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการวางแผนขยาย ธุรกิจการค้าให้เจริญเติบโตทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองการท่องเที่ยวระดับ โลก มีการเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรองรับนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ และมีโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (Tramway) โดยแนวเส้นทางมาสิ้นสุดที่ตำบลฉลอ นี้ด้วย ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน ส่งผลให้ความต้องการด้านอสังหาฯ เพื่อประกอบธุรกิจการค้าหรือเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นด้วย

“ BAM มีอสังหาริมทรัพย์ มากมาย ทุกประเภท ตั้งอยู่บนทำเลดี ราคาเหมาะสม ที่จะเป็นทางเลือกสร้างโอกาสให้นักลงทุนหรือประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง สำหรับลูกหนี้ก็สามารถปรับโครงสร้างหนี้ โดย BAM จะช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตได้มีโอกาสพลิกฟื้นคืนเครดิต และนำทรัพย์กลับคืนไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง BAM พร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้แผนงานพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต” นายบรรยง กล่าว

นอกจากนี้ ในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ BAM ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงวัยภูเก็ตอีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน