สกู๊ปพิเศษ | "ชมรมกีฬาจักรยานตรัง" จับมือ "ททท.ตรัง-ท่องเที่ยวและกีฬาตรัง" "รวมพลคนหน่องเหล็ก" จัดทำเส้นทาง 10 อำเภอ "Trang Tourist Route" ปั่นฯ "สนุก-สุขใจ" ออกกำลัง เปิด "แหล่งท่องเที่ยว"

นับเนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาที่ 10) ได้ทรงมีพระราชดำรัส จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ตามด้วยกิจกรรม“ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นมา

จากนั้นกระแสการปั่นจักรยาน เกิดประกายการตื่นตัว ปลุกเร้าความสนใจ สร้างสีสัน ใหกับนักปั่นจักรยานกันอย่างคึกคัก สังเกตให้เห็นว่า แต่ละจังหวัดจะมีการจัดตั้ง “กลุ่ม-ชมรม-สมาคม”จักรยานขึ้น

เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงการสานต่อพระราชปณิธานการ “สร้างความรัก สานความสามัคคี เสริมความสุข แต่งแต้ม การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง” ให้เกิดขึ้นกับนักปั่นจักรยานทุกคน

มองย้อนมายังจังหวัดตรัง ถึงบรรยากาศการปั่นจักรยานได้รับความสนใจจากนักปั่นจักรยานจากทุกเพศ ทุกวัยมีการรวมพล ตั้งกลุ่มก้อนกันในพื้นที่ ขยายวงไปสู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด จากกลุ่ม ก้อนเล็กๆ ขยายเติบโตเป็น ชมรมฯกระทั้ง ทางจังหวัดให้ความสำคัญ จัดกิจกรรมการ “ปั่นจักรยาน” เป็น “วาระจังหวัด”

กิจกรรมการปั่นจักรยานของจังหวัดตรัง ได้รับความสนใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็น “ผู้ว่าราชการจังหวัด”ในฐานะภาคส่วนราชการ “ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด” ผู้นำภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เป็นอีกสังคมหนึ่งของการรวมพลคนปั่นจักรยา ที่มีการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง

และเมื่อเร็วๆนี้ ทาง “ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง” ร่วมกับ “ททท.ตรัง- ท่องเที่ยวและกีฬาตรัง” จัดกิจกรรมรวมพลคนปั่นจักรยานในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อพบปะ สังสรรค์ หารือแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง ร่วมมือระหว่างนักปั่นจักยานด้วยกัน เนื่องจากขณะนี้กระแสการปั่นจักยานของจังหวัดตรัง ได้รับความสนใจจากคนรักสุขภาพกันเป็นจำนวนมาก การหันมาปั่นจักรยานจึงเป็นการสร้างมิตรไมตรีจิตที่ดีต่อกัน คนที่ไม่เคยรู้จักกันกลับมาเป็นเพื่อนฟ้องน้องพี่ เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี จึงเป็นสังคมที่มีแต่รอยยิ้มบนเส้นทางปั่นที่จะนำไปสู่ “ความสุข-สุขภาพอนามัย” ที่สมบูรณ์แข็งแรง

การจัดรวมพลคนจักรยานโดยทาง “ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง” และ “ททท.ตรัง- ท่องเที่ยวและกีฬาตรัง” ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาร่วมแจม ประกอบด้วย นายศุกศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดตรัง นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดตรัง พร้อมคณะผู้จัดกิจกรรม มี ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง และมวลสมาชิกนักปั่นจักรยานจังหวัดตรัง 10อำเภอ ร่วมวงขับเคลื่อนกิจกรรมเป้าหมายสู่ความเป็นใจเดียวกัน

ดร.พิทักษ์พงษ์ ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง กล่าวถึง การพบปะรวมพลคนจักรยานของจังหวัดตรัง ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะมีการพูดคุยปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง ให้ก้าวสู่การรวมจิตรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว กิจกรรมของชมรมฯที่ผ่านมา จะนัดแนะกับปั่นจักรยานไปทุกที่ ทุกอำเภอ บางครั้งก็มีการจัดกิจกรรมเป็นกิจจะลักษณะ ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนใจจากสมาชิกด้วยดีมาโดยตลอด


“กิจกรรมของทางชมรมฯนอกจากจะมุ่นเน้นการออกกำลังกาย สร้างความแข็งแรง สมบูรรณ์ให้กับร่างกายและสุขภาพแล้ว ยังเป็นการปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรังอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นบนบก ทางทะเล เกาะแก่ง ก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำ จากที่ทางนักปั่นจักรยานที่มีอยู่ทุก อำเภอ ทางชมรมฯจึงมีแนวคิดว่า นักปั่นในแต่ละอำเภอ ที่จัดตั้งเป็นชมรมฯระดับอำเภอ น่าจะมีการปั่นจักรยานสำรวจแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งให้มีการจัดทำแผนที่เป็นเส้นทางท่องเทียว “Tourist Route” ของแต่ละอำเภอขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยสะดวกให้กับนักปั่นจักรยานที่สนใจเข้าปั่นในพื้นที่” ดร.พิทักษ์พงษ์ กล่าว

ทางด้าน นางกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ททท.สนง.ตรัง กล่าวว่า ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดตรัง ส่งเสริมกิจกรรมการปั่นจักรยานมาโดยตลอด มีการจัดสรรงบประมาณในการกิจกรรม กาจัดทำตลาดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว หากมองในแง่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตรังแล้ว จะได้เปรียบของเส้นทางปั่นจักรยาน ที่มีความหลากหลาย นักปั่นสามารถสัมผัสกับความเป็นไปของจังหวัดรอบทิศ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งท่องเที่ยวทางบก น้ำตก ถ้ำ วัด โบราณสถานต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน ชาวเลบนเกาะแก่ง

“จึงอยากให้การปั่นจักรยานเป็นศูนย์กลาง การเชื่อมของนักปั่นจักรยานในพื้นที่และเพื่อนบ้านทุกจังหวัด ที่มีความต้องการเข้าสัมผัสเส้นทางที่มีเสน่ห์ ซึ่งทาง ททท.ตรังมีการจัดทำกิจกรรมปั่นจักรยาน เช่นใน กรกฎาคม 2560 จะจัดกิจกรรม “ปั่นท้าฝน” เส้นทาง “ตรัง-หาดมดแดง-ทะเลน้อย-พัทลุง” ประการสำคัญทราว่าทางชมรมฯจะมารจัดทำเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (Tourist Route) เมื่อแล้วเสร็จ ทาง ททท.ตรัง จะนำไปเป็นข้อมูลคู่มือการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังต่อไป” นางสาวกรุณา กล่าว

ขณะที่ นายศุกศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ให้ความเห็นว่า ในส่วนภาคราชการที่รับผิดชอบและดูแลการท่องเที่ยวจังหวัดตรังโดยภาพรวม กิจกรรมการปั่นจักรยานเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางจังหวัดตรัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายศิริพัฒ พัฒกุล ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม ชมรมจักรยานขึ้นในทุกอำเภอ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็อาศัยจักรยานปั่นเพื่อออกกำลังกาย ตนในฐานะดูแลรับผิดชอบ เห็นด้วยกับทางชมรมฯในการที่จัดมีการจัดทำแผนที่เส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในทุกอำเภอของจังหวัดตรัง อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเสนอว่าแต่ละกลุ่ม ชมรมฯ อย่างจัดกิจกรรมปั่นให้ตรงกัน ให้รวมตัวกันจัดกิจกรรมไปด้วยกัน

“นอกจากนี้อยากเสนอว่า ให้นักปั่นจักยานที่เป็นเจ้าของ โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร จัดทำโปรแกรมส่วนลดสำหรับสมาชิกนักปั่นทุกคน เช่น ลดค่าอาหาร ค่าที่พัก ในการจุดพักของนักปั่น และเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องดังกล่าว ทางสำนักงานฯช่วยประสานได้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักปั่นจักรยานต่างจังหวัดเขามาปั่นจักรยานในจังหวัดตรังอีกด้วย” นายศุภศักดิ์ กล่าว

กิจกรรการรวมพลคนปั่นจักรยานของ “ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของมวลสมาชิกนักปั่นทั้งหลาย ในอันที่ต้องการปลุกกระแสการปั่นจักรยาน ให้เป็นองค์กรแห่งความรัก ความสามัคคี ความเป็นหนึ่ง ด้วยปราศจากผลประโยชน์ใดๆ ประการสำคัญสมาชิกทุกคนจะได้ช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองไปพร้อมๆกับการช่วยขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางต่อไปในอนาคต

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance