กรมปศุสัตว์ จัดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 14 พร้อมมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมประเภทพันธุ์แพะ

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 2 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมประเภทพันธุ์แพะเพศผู้และเพศเมีย และรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆ

ด้านพลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่าตามที่กรมปศุสัตว์ได้จัดงานแพะแห่งชาติติดต่อกันมา จนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและผู้สนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นโอกาสที่จะให้ความรู้ทางด้านการผลิตแพะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาการเลี้ยงการผลิตสินค้าที่ได้มาจากแพะ การแปรรูปแพะ จนถึงช่องทางการตลาดและความรู้ด้านอาหารปลอดภัยเกี่ยวกับแพะ

ซึ่งเห็นได้ว่าปัจจุบันมีผู้สนใจและตื่นตัวที่จะบริโภคเนื้อแพะและนมแพะ ดังนั้นการจัดงานแพะแห่งชาติครั้งนี้ จึงมีประโยชน์อย่างมากที่จะถ่ายทอดข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเนื่องจากงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการประชุมสัมมนา การจัดการการประกวดพันธุ์แพะ การจัดนิทรรศการและ การแปรรูปต่างๆซึ่งครอบคลุมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแพะ

จึงอยากให้เกษตรกรและผู้สนใจใช้โอกาสนี้รับทราบข้อมูลการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งการจัดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 14 นี้ กลุ่ม ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ปศุสัตว์เขต 1 ปศุสัตว์ทุกจังหวัด ส่วนราชการทุกส่วน กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และภาคเอกชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศอย่างแท้จริง

ด้าน สัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าแพะ นับว่าเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทยจากผลการสำรวจประชากรแพะปี 2559 มีจำนวน 509,382 ตัว(แพะเนื้อ 484,323 ตัวและแพะนม 25,059 ตัว) เกษตรกรเลี้ยงแพะจำนวน 40,290 ราย มีการเลี้ยงอย่างหนาแน่นในพรรคใต้และมีแนวโน้มเลี้ยงแพะเพิ่มมากขึ้นในเขตภาคกลางโดยทั้งนมแพะและเนื้อแพะเป็นสินค้าเกษตรที่รับการพัฒนาไปอย่างมากในปัจจุบันจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

สำหรับการจัดงานแพะแห่งชาติครั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ดำเนินการจัดงานขึ้นเนื่องจากในพื้นที่เขต 1 มีอัตราการเลี้ยงแพะมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากเขต 9 และเขต 7 และแพะที่ส่งลงไปสนุนโครงการต่างๆของภาคใต้ก็จะไปจากเขต 1 จำนวนมาก

โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ มีการตื่นตัวในการดำเนินการพัฒนาการเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ และการจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ ร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการงานวิจัยด้านการเลี้ยงแพะและนวัตกรรมการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและศากรรวมทั้งสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตลาดการค้าแพะให้กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งพฤติกรรมการจัดงานแพะแห่งชาติครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการได้แก่การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเลี้ยงแพะ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่และเสวนาเกษตรกร มีการประกวดพันธุ์แพะ โดยแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่การประกวดแพะนมจำนวน 4 รุ่นและการประกวดแพะเนื้อจำนวน 4 รุ่น หลังจากนั้นจะนำผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่นมาประกวดเพื่อหาแกรนด์แชมป์ในเพศผู้และเพศเมีย

ซึ่งในปีนี้กรมปศุสัตว์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเก้าจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดแพะนม ประเภทแกรนด์แชมเปียนทั้งเพศผู้และเพศเมียนอกจากนี้ยังมีการประกวดและการสาธิตการแปรรูปอาหารอาทิ การประกวดเรียงความ การประกวดอาหารเมนูแพะและแพะแฟนซีแพะ พาโชว์ การประกวดธิดาแพะ รวมทั้งกิจกรรมตลาดนัดแพะเป็นต้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน