นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เผยว่าจากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Ease of Doing Business) โดยการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการลดอุปสรรคการทำธุรกิจในประเทศไทย

จึงทำให้หน่วยงานราชการมุ่งเน้นในการพัฒนางานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ

กรมที่ดินจึงได้คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการของกรมที่ดินได้จากนอกสถานที่ อย่างเช่น การให้การบริการประชาชนในการตรวจภาษีอากรเบื้องต้นในการทำนิติกรรมบางประเภท เช่น ขาย ขายฝาก ให้ โอนมรดก จำนองและเช่า ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เอง โดยไม่ต้องเดินทางไปติด ณ สำนักงานที่ดิน โดยใช้ http://lecs.dol.go.th/rcal หรือ www.dol.go.th

“กรมที่ดินเห็นว่า ระบบดังกล่าวจะทำให้งานบริการของกรมที่ดินเกิดความสะดวก โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน” อธิบดีกรมที่ดิน กล่าว

ตรวจภาษีอากรเบื้องต้นในการทำนิติกรรมกรมที่ดิน

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน