กลับมาอีกครั้งกับงาน Corporate Innovation Summit 2020 (CIS 2020) งานสัมมนาด้านนวัตกรรมองค์กรที่ผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้การสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรผ่านประสบการณ์การลงมือทำจริง ที่จัดโดย RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรที่ย่านราชประสงค์ ใจกลางกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย.63 ซึ่งงานสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 นี้ได้รวบรวมนำเอา 240 เวิร์คชอปที่ดำเนินการโดยผู้นำทางความคิดทางด้านนวัตกรรมระดับโลกทั้งสิ้น

RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาค ที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP)ของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากผลการค้นคว้าในหัวข้อ นวัตกรรมองค์กรในเอเชียพบว่า 7 ใน 10 ของกลุ่มผู้บริหารในองค์กรชั้นนำ เชื่อว่า Disruption เป็นความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องเผชิญและต้องหาทางรับมืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่มีเพียงแค่ 3 ใน 10 เท่านั้นที่คิดว่าองค์กรของตนนั้นมีแผนการพร้อมที่จะเผชิญกับ Disruption

นพ.ศุภชัย ปาจริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อร่วมตั้ง RISE กล่าวว่า ปัจจุบันนวัตกรรมนั้นได้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของทุก ๆองค์กร แต่ทว่าแค่การรับรู้ และการเข้าใจเปลี่ยนแปลง ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมต่างๆได้ แต่การเรียนรู้วิธีการดำเนินการนวัตกรรมผ่านการลงมือทำจริงต่างหากที่จะสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมได้จริง

Corporate Innovation Summit ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเริ่มจากการเพิ่มความสามารถให้กับผู้นำในองค์กรให้พร้อมในการดำเนินการด้านนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง โดยในปีนี้ CIS สานต่อความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา พร้อมรองรับผู้บริหารที่เข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 คน และเวิร์คชอปมากกว่า 240 หัวข้อ ที่ผู้นำในองค์กรสามารถเรียนรู้และร่วมปฏิบัติจริงได้ด้วยตนเอง

ส่วนทอล์คโชว์และช่วงเสวนาจากนวัตกรระดับโลกมากกว่า 200 ท่านที่จะร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์จริงภายใต้ 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ Corporate Innovation (นวัตกรรมองค์กร),Future of Work (การทำงานในอนาคต),Deep Technology (เทคโนโลยีขั้นสูง),Creative Innovation (นวัตกรรมสร้างสรรค์),and Social Innovation and Sustainability (นวัตกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความเคลื่อนไหวของโลกที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กรทั้งสิ้น

สำหรับงาน Corporate Innovation Summit 2020 ในครั้งนี้ RISE มุ่งเป้าจัดงานสัมมนาเรือธงระดับสากล ที่ไม่ได้ช่วยทรานฟอร์มแค่คนและองค์กรด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือใหม่ๆเท่านั้น แต่หวังผลักดันประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กลายเป็นหนึ่งในย่านธุรกิจและนวัตกรรมของโลก หากสนใจเข้าร่วมงาน Corporate Innovation Summit 2020 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ที่ cis.riseaccel.com

โดยนวัตกรระดับโลกที่ตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว ได้แก่ Eric Ries,New York Times Bestselling Author, The Lean Startup,Ed Catmull,Co-founder and Former President, PIXAR,Austin Kleon,New York Times Bestselling Author,Steal Like An Artist,Mary McBride,Chair of Design Management,Pratt School of Art,Kotchakorn Vorrakhom,CEO and Founder,LANDPROCESS/Porous City Network,Artak Melkonyan, COO, UNDP SDG Innovative Finance

ขณะที่เวิร์คชอปจากนวัตกรระดับโลกเช่นLean Startup In-depth for Practitioners,Pixar's Creative Process for Innovative Content,Mission 2050: Designing Smart and Soft Cities,Steal Like An Artist,Radical Listening for Sustainable Innovation,Startup Investment 101,Let's Dive into Design Sprints,The Responsibility Process® Leading and Coaching workshop,Unlearn: Let Go of Past Success to Achieve Extraordinary Results,Inclusive Leadership: How You Can Maximize Innovation by Unleashing People’s Full Potential,Rapid Ideas Generation for New Products and Services,How Corporate Jumpstart Innovation to Drive Sustainability Impact?