บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย ได้เคยรายงานเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบแจ้งสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 ไปแล้วนั้น บริษัทฯขอรายงานเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ บริษัทได้ร่วมกับผู้ผลิตดาวเทียมไทยคม 5 และผู้เชี่ยวชาญด้านดาวเทียมกู้คืนระบบที่ขัดข้องมาแล้ว 3 ครั้ง จนถึงบัดนี้ผลการกู้คืนระบบยังไม่ประสบความสำเร็จ แต่บริษัทจะยังพยายามกู้คืนระบบดังกล่าวโดยวิธีการต่างๆ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ลูกค้าของไทยคม บริษัทจำเป็นต้องย้ายลูกค้าจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปยังดาวเทียมดวงอื่นๆ

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคมเปิดเผยว่า ในระหว่างที่บริษัทใช้ความพยายามในการกู้คืนระบบที่ขัดข้องนี้ บริษัทได้ประสานงานกับลูกค้าทุกรายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการโอนย้ายลูกค้าไปยังดาวเทียมอื่น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของบริการทั้งด้านโทรคมนาคมและโทรทัศน์ ในการนี้บริษัทต้องขอขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เป็นอย่างสูงที่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์และสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้การอนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆในเรื่องนี้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ดีลูกค้าและเครือข่ายโทรทัศน์สำคัญที่อยู่บนดาวเทียมไทยคม 8 และดาวเทียมไทยคม 6 อันได้แก่ True Visions,ช่องรายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV),ช่องรายการ Must Carry ของโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial TV (DTT)ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุขัดข้องในครั้งนี้