นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชประวัติแห่งสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

เมื่อวานนี้ (16 ม.ค. 63) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ “ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเพื่อเผยแพร่ “พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม ตามพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นิทรรศการมีเนื้อหา 4 ภาค ได้แก่ ภาคที่ 1 บรมอัยยิกาพงศานุประวัติ จัดแสดงพระราชประวัติแห่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระราชวงศ์ฝ่ายในที่มีพระชนม์ชีพยาวนาน 6 รัชกาล มีพระจริยวัตรอันงดงาม และบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์อเนกประการ

ภาคที่ 2 ไพรัชวิวิธทัศนประสิทธิ จัดแสดงพระราชกรณียกิจที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเย็บปักถักกรองซึ่งเป็นศิลปะขั้นสูงของราชสำนัก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยโปรดเกล้าฯ ให้ทรงอำนวยการจัดงานนิทรรศการศิลปหัตถกรรมสตรีไทยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ทำให้ชื่อเสียงและคุณสมบัติของสตรีไทยเผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลกเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านมา ดังปรากฏในงานแสดงนิทรรศการสินค้าโลก เวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน 1893 ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ภาคที่ 3 ราชกรณียกิจวรประกาศ จัดแสดงพระราชกรณียกิจสำคัญน้อยใหญ่ที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงปฏิบัติบำเพ็ญตลอดพระชนม์ชีพ ทั้งด้านการสาธารณสุข การแพทย์ การศึกษาวัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ องค์การยูเนสโกประกาศเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่น ในโอกาสครบ 150 ปี
ภาคที่ 4 ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งอยู่ ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านมา

ในนิทรรศการได้มีการจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุและสิ่งของส่วนพระองค์สมเด็จพระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า เช่น ฉากผ้าปักอายุกว่า 100 ปี , สมุดรูปเล่าเรื่องสยาม (จำลอง) ซึ่งเคยพระราชทานมิสซิสพาล์เมอร์ ประธานกรรมการผู้จัดงานฝ่ายสตรีของงานเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โป ซิชัน 1893 รวมถึงขนมไทยโบราณที่เคยส่งประกวดในงานดังกล่าว ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์” ได้ทุกวัน ระหว่างนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้จัดทำเนื้อหาทั้งหมดในนิทรรศการปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์ จัดขึ้นทั้งหมดและจะมอบให้กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่จัดแสดงในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ สิ่งของส่วนพระองค์สมเด็จพระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า ส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ในคลังกลางของกรมศิลปากร หากมีโอกาสจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนเผยแพร่เรื่องราวของพระองค์เพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ศึกษาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน