อธิบดีกรมปศุสัตว์ หารืออธิบดีปศุสัตว์มาเลเซีย เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาด้านปศุสัตว์ระหว่างไทยและมาเลเซีย
   
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 7 (The 7th Joint Thailand - Malaysia Sub - Committee Meeting on Livestock Development) พร้อมด้วย Dr. Quaza Nizamuddin Hassan Nizam, Director General Department of Veterinary Services ของประเทศมาเลเซียและคณะ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมแอทที บูทีค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า การจัดการประชุมในครั้ง เพื่อหารือระหว่างอธิบดีกรมปศุสัตว์ของทั้งสองประเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านสุขภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ของทั้งสองประเทศรวมทั้งความร่วมมือทางด้านเทคนิคระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ มาตรการแนวทางการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ การกักกันสัตว์ การจัดการด้านการควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ และขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการของทั้งสองประเทศได้มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์และแนวทางในการส่งเสริมความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพสัตว์ร่วมกันและรวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวงการปศุสัตว์ต่อทั้งสองประเทศ ต่อไป