มวลชนสัมพันธ์ พันเอก วิโรจน์ หนองบัวล่าง รอง ผอ.กอ.รมน.กทม.​พร้อม พันเอก ศรุติ รัตโนทัย ที่ปรึกษา กอ.รมน.กทม. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมวลชนสัมพันธ์​กอ.รมน.กทม.(ผู้นำชุมชน)​ที่สโมสรทหารบก​ ถนนวิภาวดีรังสิต​กรุงเทพ