กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ในนิทรรศการ “ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์” ระหว่างนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดยความร่วมมือของ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำริจัดนิทรรศการ “ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเพื่อเป็นการเผยแพร่ “พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม ตามพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สินจัย เปล่งพานิช ,ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน,เกรียงไกร อุณหะนันท์

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ชมนิทรรศการภายในงาน

พิธีเปิดนิทรรศการจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม และคุณชวลี อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร่วมเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ร่วมในงาน พร้อมด้วย ประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม,สมฤดี อมาตยกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า,ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ ร่วมในงาน ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

คุณชวลี อมาตยกุล , อิทธิพล คุณปลื้ม ชมนิทรรศการภายในงาน

นิทรรศการมีเนื้อหาจัดแบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ - ภาคที่ 1 บรมอัยยิกาพงศานุประวัติ จัดแสดงพระราชประวัติแห่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระราชวงศ์ฝ่ายในที่มีพระชนม์ชีพยาวนาน 6 รัชกาล มีพระจริยวัตรอันงดงาม และบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์อเนกประการ

บรรยากาศภายในงานนิทรรศการ

- ภาคที่ 2 ไพรัชวิวิธทัศนประสิทธิ จัดแสดงพระราชกรณียกิจที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเย็บปักถักกรองซึ่งเป็นศิลปะขั้นสูงของราชสำนัก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยโปรดเกล้าฯ ให้ทรงอำนวยการจัดงานนิทรรศการศิลปหัตถกรรมสตรีไทยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ทำให้ชื่อเสียงและคุณสมบัติของสตรีไทยเผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลกเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่าน ดังปรากฏในงานแสดงนิทรรศการสินค้าโลก เวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน 1893 (World’s Columbian Exposition 1893) ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ฉากประดับด้วยภาพปักอายุกว่า 100 ปี (สิ่งของส่วนพระองค์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า)

- ภาคที่ 3 ราชกรณียกิจวรประกาศ จัดแสดงพระราชกรณียกิจสำคัญน้อยใหญ่ที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงปฏิบัติบำเพ็ญตลอดพระชนม์ชีพ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ทั้งด้านการสาธารณสุข การแพทย์ การศึกษาวัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ องค์การยูเนสโกประกาศเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่น ในโอกาสครบ 150 ปี พระราชสมภพ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

หมอนปักรูปเสือ ได้รับรางวัลจากงานเวิลด์โคลัมเบียเอ็กซ์โปซิชั่น 1893

- ภาคที่ 4 ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งอยู่ ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านมา

หนังสือและนิตยสารที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าโปรงทรงครั้งดำรงพระชนม์ชีพ

ภายในนิทรรศการจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุและสิ่งของส่วนพระองค์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เช่น ฉากประดับด้วยภาพปักอายุกว่า 100 ปี (สิ่งของส่วนพระองค์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า), สมุดรูปเล่าเรื่องสยาม (จำลอง) ซึ่งเคยพระราชทานมิสซิสพาล์เมอร์ ประธานกรรมการผู้จัดงานฝ่ายสตรีของงานเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน 1893 (World’s Columbian Exposition 1893),หมอนปักรูปเสือ ได้รางวัลจากงานเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน 1893,หนังสือและนิตยสารที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าโปรงทรงครั้งดำรงพระชนม์ชีพ รวมถึงขนมไทยโบราณที่เคยส่งไปร่วมประกวดในงานดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตและทดลองการทำอาหารและงานฝีมือไทย เช่น ปั้นสิบ ขนมบุหลันดั้นเมฆ, งานร้อยมาลัย, งานพับดอกบัว โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) ให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์” ได้ทุกวัน ระหว่างนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance