นางสาววิชญา สุนทรศารทูล รักษาการรองผู้อำนวยการ สายงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย สร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล หรือ Meetings and Incentives (MI) เป็นอุตสาหกรรมที่มีจำนวนนักเดินทางและสร้างรายได้สูงสุดในธุรกิจไมซ์ โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยผลักดันให้เกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นชุมชน

ดังนั้น ทางทีเส็บ จึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังสมาชิกผู้ประกอบการไมซ์กว่า 200 หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการประชุมเมืองไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย ภายใต้แคมเปญมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น สนับสนุนกลุ่มองค์กรบริษัท ในการจัดประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศ ภายใต้ข้อกำหนดว่ากิจกรรมจะต้องจัดขึ้นคนละจังหวัดกับที่ตั้งของบริษัทนั้นๆ โดยต้องมีวันพักค้างอย่างน้อย 1 คืน มีผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อย 40 คนขึ้นไปต่อกลุ่ม จะได้รับเงินสนับสนุนในรูปแบบบัตรกำนัล มูลค่า 20,000 บาทต่อกลุ่ม และให้ดำเนินการจัดงานผ่านบริษัทผู้รับจัดบริการเดินทางที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย หรือ DMC (Destination Management Company) ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยการรับรองของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกผู้ประกอบการด้านไมซ์ ทั้ง DMC โรงแรมที่พัก ศูนย์ประชุม บริการขนส่ง และแหล่งนันทนาการต่าง ๆ อยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมต้อนรับและให้บริการนักเดินทาง

ทั้งนี้ นางสาววิชญา กล่าวว่า ทางทีเส็บได้ตั้งเป้ากระตุ้นรายได้กว่า 70 ล้านบาทภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จากการจัดการประชุม สัมมนาองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศของกลุ่มบริษัทองค์กรได้ไม่ต่ำกว่า 500 กลุ่ม หรือเฉลี่ย 20,000 ถึง 40,000 คน ที่จะร่วมกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วภูมิภาค และเพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance