นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Paisal Puchmongkol ระบุว่า..

อย่าไปมัวด่าจีนด่าลาวว่าทำเขื่อนกักเก็บน้ำตามแม่น้ำสายต่างๆในประเทศของเขาเลย! เสียเวลาเปล่าและไม่เป็นประโยชน์อันใด
บ้านเมืองของเรา กำลังประสบ ชะตากรรมอย่างร้ายแรง ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมมากขึ้นทุกปี

สิ่งที่ต้องรีบทำในวันนี้คือ

1สร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ ในแม่น้ำปิงวังยมน่านชีและมูล โดยสร้างเขื่อนทุกระยะ 3-5 กิโลเมตร เพื่อชะลอน้ำในเทศกาลหน้าฝน ไม่ให้ไหลหลากมาท่วมภาคกลาง-กรุงเทพฯ และภาคอีสานด้านตะวันออกมากขึ้น

และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งไม่ให้ขัดสน โดยมอบให้กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นแม่งานพร้อมงบ 50,000 ล้านไปให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยให้กรมชลประทานเป็นหน่วยสนับสนุนร่วม

2พร้อมกันนั้นก็ให้ขุดลอกแหล่งน้ำแม่น้ำร่องน้ำสายน้ำ ขยายร่องน้ำในทุกตำบล ทั่วประเทศ โดยเร็วที่สุด

ในเฉพาะหน้า ต้องทำพิธีแก้เกณฑ์พิรุณศาสตร์เพื่อให้ฝนตกมาบ้างในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ถึงเมษายน ก็พอบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของต้นปีนี้ได้ไม่น้อย