นางสาวไอรีน นาทิวิแดท ประธานจัดการประชุมสุดยอดสตรีโลก กล่าวว่า ประเทศไทยนอกจากจะมีความสวยงามติดอันดับโลก ยังโดดเด่นในเรื่องการมีส่วนร่วมของสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากการเป็นแรงงาน ผู้ประกอบการ จนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ ดังนั้นการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2563 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ จึงมีความสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการส่งเสริมความเสมอภาคทางเศรษฐกิจให้กับสตรีทั่วโลกเป็นอย่างยิ่ง

ไอรีน นาทิวิแดท

สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2563 ประเทศไทยได้รับเกียรติ ให้เป็นเจ้าภาพจัด ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรัล แกรนด์ และ แบงคอก คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ภายใต้ธีม Women Revolutionizing Economies พลังสตรีพลิกเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

ด้าน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานบริษัทโตชิบาไทยแลนด์ และประธานกรรมการจัดงานของไทย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการฉลอง 30 ปีของการประชุมสตรีโลก ด้วย โดยจะเน้นการประชุมเพื่อสิ่งแวดล้อม Carbon Neutral พร้อมนำเสนอสินค้าชุมชนท้องถิ่นจากทั่วประเทศไทย สร้างโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเป็นนักธุรกิจระดับนานาชาติ เป็นการประชุมที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ก่อเกิดพลังสตรีไทย ในการเรียนรู้และเติบโตจากสตรีผู้นำจากทั่วโลก พร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือของคนทุกภาคส่วน สร้างคนรุ่นใหม่ รวมพลังไทย อาเซียน และโลก ที่จะปฏิวัติเศรษฐกิจ เพื่อโลกที่ดีขึ้น

ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์

ขณะที่ นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2020 เป็นโอกาสที่ไทยจะเน้นย้ำภาพลักษณ์ที่ดี และเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสตรี ซึ่งทาง ททท. มีนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มดังกล่าวอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง โดย ปัจจุบันสัดส่วนของผู้หญิงทำงานเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มรายได้เฉลี่ยสูงกว่าผู้ชาย และเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ดังนั้นผู้หญิงจึงกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่และเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นิชาภา ยศวีร์

ส่วน นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ สายงานธุรกิจ กล่าวว่า ทีเส็บ ได้ร่วมสนับสนุนงานประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2563 โดยได้ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงกว่า 1,000 คนจากทั่วโลกที่จะสร้างรายได้ประมาณกว่า 80 ล้านบาท ซึ่งการสนับสนุครั้งนี้นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรในการใช้อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพในสาขาต่างๆ และเศรษฐกิจของประเทศ โดยงานครั้งนี้น่าจะสร้างความตื่นตัวและร่วมมือของภาคธุรกิจไทย เพื่อทำให้ผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยและบทบาทของนักธุรกิจสตรีไทยในการพัฒนาประเทศ พร้อมช่วยตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ของให้ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายชั้นนำในการจัดประชุมนานาชาติเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับสากลต่อไป

สำหรับการเปิดประชุม ในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยรัฐมนตรีหญิงจากประเทศต่างๆ ทั้งจากกัมพูชา ฟิลิปปินส์ และประเทศในทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารสตรีจากบริษัทชั้นนำของโลกรวมถึงของไทยร่วมแสดงพลังสตรี ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดและส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคธุรกิจ พร้อมกันนี้จะมีการมอบรางวัลผู้นำดีเด่นระดับโลกในการส่งเสริมสตรีอีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance