ตามที่เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 60 นางแครี แลม อดีตรัฐมนตรีอาวุโสด้านบริหาร (Chief Secretary for Administration) ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงต่อจากนายซี วาย เลิง นั้น
ในการนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีข้อความสารแสดงความยินดีถึงนางแครี แลม ผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความสารจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ถึงนางแครี แลม ผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Excellency,
On behalf of the Royal Thai Government and the people of the Kingdom of Thailand, I have the honour to extend to you my sincere congratulations on your being elected as the Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region.
Thailand and the Hong Kong SAR have long enjoyed cordial and close relations, and I am confident that, under your able leadership, the Hong Kong SAR will continue to play a leading role as a preeminent financial and trading center in the region. I look forward to further promoting closer cooperation between the Kingdom of Thailand and the Hong Kong SAR at the bilateral, regional, and international levels. I have further the honour to take this opportunity to offer you my best wishes for every success to all your endeavours in your new capacity.
Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

ข้อความสารจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ถึงนางแครี แลม ผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Excellency,
It is my great pleasure to extend to you my sincere congratulations on the occasion of your election as the Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region, which comes at the auspicious time as Hong Kong celebrates the 20thAnniversary of the establishment of the Hong Kong Special Administrative Region this year.
With your years of vast experience in the Hong Kong Government, I have full confidence that, under your leadership, the Hong Kong SAR will play an even more active role in the region and beyond. I also firmly believe that the cooperation between the Kingdom of Thailand and the Hong Kong SAR will be further strengthened in breadth and depth for our mutual benefit.
Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน