สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่,หน่วยจักษุแพทย์เคลื่อนที่และกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัด โครงการ : ตาดี ฟันดี ผิวดี ซึ่งเป็นโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย จักษุแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ผิวหนัง อายุรแพทย์และแพทย์ทางเลือก ให้บริการแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยออกหน่วยที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 : หน่วยจักษุแพทย์ ออกหน่วยในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับการให้บริการทางการแพทย์และพยาบาล ในครั้งนี้ประกอบด้วยโรคตา ตรวจตา วัดสายตา ทำแว่น/โรคผิวหนัง ทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน/แนะนำสอนวิธีการ ดูแลสุขภาพในช่องปาก/แนะนำการสอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี/ขัดฟันและ เคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก/เคลือบฟลูออไรด์เจลในเด็ก/ขูดหินปูนในเด็กและผู้ใหญ่/ ถอนฟันเด็กและผู้ใหญ่/อุดฟันเด็กและผู้ใหญ่/จ่ายยา แนะนำและ ส่งต่อผู้ป่วย ตรวจโรคผิวหนังทั่วไป อาทิ โรคผิวหนังอักเสบ ภูมิแพ้ผิวหนัง เชื้อรา หิด เหา โรคผิวหนังทางกรรมพันธุ์ เป็นต้น พร้อมทั้งให้บริการยาฟรี การตรวจอายุรกรรมทั่วไป เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต วัดชีพจร ตรวจร่างกายโดยแพทย์ให้ยารักษาและให้คำแนะนำให้บริการด้วยการแพทย์ทางเลือก เช่น การนวดกดจุดในบริเวณที่เหมาะสม จะเป็นการช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ให้ทำงานได้ดีขึ้น ช่วยปรับสมดุลและขจัดพิษออกจากร่างกาย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม Angel Group และกัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศล ในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุข, ปัจจัยจากกองบุญพระเทพญาณวิเทศ (พระอาจารย์สุเมโธ)และมูลนิธิธัมมคีรี แม่ฮ่องสอน

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน