ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา แจ้งว่า ตำบลต้นเปา เป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านประเภทต่างๆ ทั้งงานทอผ้า งานแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสาน งานศิลปะกระดาษสา งานโคม และงานร่มบ่อสร้าง เป็นต้น ถือเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในตำบลต้นเปา เป็นอาชีพหลักของราษฎรในท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพด้านนี้มาช้านาน และหมู่บ้านบ่อสร้าง ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมทั่วโลก ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันหลายแห่งในพื้นที่ตำบลต้นเปา ประสบกับสภาวะเศรษฐกิจซบเซา การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นักท่องเที่ยวน้อย ส่งผลให้อาชีพการทำหัตถกรรมต่างๆในพื้นที่เริ่มลดลง ร้านค้าปิดตัวลงเรื่อยๆ

จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองต้นเปา จึงได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองต้นเปา ประจำปี 2563 ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะหัตถกรรมให้คงอยู่สืบไป และกำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองต้นเปา พร้อมกันในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ในพื้นที่ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

1.งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
2.งานมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 ณ หมู่บ้านต้นเปา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่3.งานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ณ หมู่บ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนาตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของประชาชน 3.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนมาเป็นหลัก ทำให้ราษฎรมีงานทำอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม และ 4.เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มาชมแหล่งที่ผลิตหัตถกรรมโดยตรง

กิจกรรมในงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ดังนี้

1.พิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวร่มบ่อสร้าง กระดาษสาบ้านต้นเปาและโคมบ้านหนองโค้ง 2.กาดหมั้วคนเมือง จำหน่ายอาหารพื้นเมืองประเภทต่างๆ 3.การสาธิตและการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ทั้ง 3 หมู่บ้าน 4.การสาธิตการทำร่มบ่อสร้าง กระดาษสาบ้านต้นเปา และโคมบ้านหนองโค้ง 5.การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำร่มกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 6.การตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย และจุดถ่ายรูป และ7.การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ

ไฮไลท์ที่สำคัญในการจัดงาน ในปีนี้ ได้แก่ ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง โดยจะมีการปั่นโชว์วันละ 2 รอบ ในเวลา 10.00 น.และ 14.00 น.ของทุกวัน สำหรับพิธีเปิด จะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ ปะรำพิธี หมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยเทศบาลเมืองต้นเปาได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และในการจัดงานในครั้งนี้ จะมีขบวนรถประดับด้วยร่ม กระดาษสาและโคม จำนวน 4 ขบวน มีริ้วขบวนการแสดงวัฒนรรมต่างๆ ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาวบ้าน 10 หมู่บ้านในตำบลต้นเปา และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ขบวนรถ ทั้ง 4 ขบวน จะจอดตามจุดต่างๆในหมู่บ้านบ่อสร้าง ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปกัน

การเที่ยวชมงานในครั้งนี้ เทศบาลเมืองต้นเปา จะมีรถรางคอยบริการนักท่องเที่ยว ไปยังจุดต่างๆ ที่มีการจัดงาน โดยรถรางจะวิ่งจาก งานเทศกาลร่มบ่อสร้างฯ ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง จากนั้นจะพาไปชมการทำกระดาษสา ในงานมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ณ หมู่บ้านต้นเปา และพาไปชมการสาธิตการผลิตโคมประเภทต่างๆ ในงานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง ณ หมู่บ้านหนองโค้ง หลังจากนั้น จะพากลับมายังหมู่บ้านบ่อสร้าง

สำหรับที่จอดรถ การจัดงานทั้ง 3 วัน นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถได้ที่ศูนย์ร่มบ่อสร้าง บริเวณหน้าร้านของร้านค้าในหมู่บ้านบ่อสร้าง และลานด้านข้างเทศบาลเมืองต้นเปา

เทศบาลเมืองต้นเปา จะทำการปิดถนนเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วันที่ 17 มกราคม 2563 จะทำการปิดถนนสายบ่อสร้างช่วงที่มีกิจกรรมแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ในช่วงเวลา 10.00 น.และ 14.00 น. และในช่วงพิธีเปิดงาน ในเวลา 18.00 น.-21.00 น.

วันที่ 18 - 19 มกราคม 2563 จะทำการปิดถนนสายบ่อสร้างช่วงที่มีกิจกรรมแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ในช่วงเวลา 10.00 น.และ 14.00 น. และกิจกรรมถนนคนเดิน ในช่วงเวลา 15.00 น- 24.00 น.

ดังนั้น เทศบาลเมืองต้นเปา จึงขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2563 ของตำบลต้นเปา ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563