ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมาที่หอประชุมโรงเรียน เลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนรู้จักการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ที่จะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยมี ดร.สถิรพร นาคสุข นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเป็นประธาน ซึ่งมีนักเรียนและเยาวชนให้ความสนใจและเข้ารับอบรมจำนวนมาก

ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าในยุคปัจจุบันได้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโลก โซเชียลที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มทุกวัยทั้งในด้านข่าวสารการบันเทิงและอีกหลายๆด้านนอกจากนั้นแล้วตามที่เป็นข่าวยังมีการหลอกลวงนักเรียนหรือวัยรุ่นผ่านทาง โซเชียลจนตกเป็นข่าวและเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากเนื่องจาก เด็กและเยาวชนไม่รู้เท่าทันกับวิสาชีพในกลุ่มนี้ในการใช้โลกโซเชียลสื่อสารหลอกลวง นอกจากนั้นแล้วสถานบันเทิงก็มีอยู่ทุกหนทุกแห่งเป็นสิ่งล่อใจอยากลองอยากรู้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อนำวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้กับนักเรียนและเยาวชนให้รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย

นอกจากนั้นแล้วให้รู้จักการป้องกันการหลีกเลี่ยงการปฏิเสธ เพื่อป้องกัน บุคคลที่คิดไม่หวังดีหรือคิดไม่ดีหรือคิดร้ายกับเรา ดังนั้นในการอบรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในครั้งนี้จะสามารถ ทำให้ วัยรุ่นและเยาวชนรู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองได้เป็นอย่างดี