กรณีสิทธิ์พิมพ์หนังสือแบบเรียนวิทย์-คณิต เพื่อหาข้อสรุปให้ทุกฝ่ายได้เดินหน้า นักเรียนได้ใช้ตำราก่อนเปิดเทอม

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า จะเรียนเชิญรมว.ศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มามอบนโยบายคณะกรรมการ สสวท. หรือบอร์ด สสวท. ในการประชุมวาระพิเศษ เรื่อง การให้สิทธิ์ในการพิมพ์หนังสือแบบเรียนสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 9 ม.ค.63 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ก.ศึกษาธิการ เพื่อหาข้อสรุปตามที่ปลัดก.ศึกษาธิการและเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) แจ้งความประสงค์ให้ สสวท. พิจารณาเรื่องการมอบภารกิจให้องค์การค้าของ สกสค. ผลิตและจำหน่ายหนังสือแบบเรียน สสวท. ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ชั้นปี ตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.6

ผอ.สสวท.กล่าวว่า สพฐ. สสวท. องค์การค้าของ สกสค. และสำนักพิมพ์จุฬาฯ ได้ดำเนินการตามแผนการจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยองค์การค้าของ สกสค. ได้ขอรับสิทธิ์ในส่วนระดับชั้นประถมศึกษา และสำนักพิมพ์จุฬาฯ ได้ขอรับสิทธิ์ในส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษา

นอกจากนี้ สพฐ.ได้อนุญาตให้สำนักพิมพ์จุฬาฯ พิมพ์จำหน่ายไปแล้ว 42 เล่ม จาก 60 เล่ม ในช่วงเดือนต.ค.และพ.ย.62 ดังนั้น เมื่อมีการแจ้งความประสงค์และนโยบายจากผู้ใหญ่ในก.ศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนแปลงการให้สิทธิ์ผลิตและจำหน่ายจากสำนักพิมพ์จุฬาฯ เป็นองค์การค้าของ สกสค. ก็จำเป็นที่จะต้องขอมติใหม่จากคณะกรรมการของ สสวท.

"คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ สสวท. ตาม พ.ร.บ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2541 โดยกำหนดอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบัน ทั้งนี้ พ.ร.บ. ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ ของสถาบัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ผมได้เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มามอบนโยบายกับคณะกรรมการ สสวท. พร้อมกับเชิญผู้แทนจากองค์การค้าของ สกสค. และสำนักพิมพ์จุฬาฯ มารายงานความก้าวหน้า เพื่อที่จะพิจารณาหาข้อสรุปเพื่อให้ทุกฝ่ายเดินหน้าต่อไป และให้นักเรียนไทยได้รับหนังสือเรียนทันเวลาก่อนเปิดเทอม" ศ.ดร.ชูกิจ กล่าว
 
 

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน