เมื่อวันที่ 5 ม.ค.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลกระทบน้ำทะเลดันเข้าระบบผลิตประปาว่าสั่งการกรมชลประทาน เร่งน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง มาช่วยแม่น้ำเจ้าพระยา ผลักดันน้ำเค็มช่วงน้ำทะเลหนุนสูงช่วงเดือนม.ค.ก.พ.นี้ โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.)ผันน้ำ2พันล้านลบ.ม.มาเสริมลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วยผลิตประปา เพิ่มน้ำจืดเจือจางน้ำเค็มได้ผล ไม่ให้น้ำประปากร่อย และความเค็มไม่กระทบพืช รวมทั้งข้อดีของการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง เพราะระยะทางมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ไว น้ำไม่หายกลางทาง

“สั่งกรมชลประทานให้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ในช่วงภัยแล้งให้บริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเน้นเรื่อง กินใช้ รักษานิเวศ จะต้องบริหารไม่ให้เกิดวิกฤติ ทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม ไม่ให้กระทบประปา ได้ให้กรมชลฯประสานการประปานครหลวง พร้อม เร่งระบายน้ำแม่กลอง มาเสริมเพิ่มปริมาณน้ำจืดในแม่น้ำเจ้าพระยา อย่างไรก็ในสถานการณ์น้ำแล้ง ทุกคนต้องมาช่วยกัน หาทางออกแก้ไข ทุกภาคส่วนรณรงค์ช่วยกันพูดให้ประชาชน เกษตรกรเข้าใจ วิกฤติน้ำจากปีแล้วมาถึงปีนี้ต้องช่วยกันบริหารให้ผ่านไปให้ได้ ร่วมมือทุกฝ่าย ด้วยความเข้าใจสถานการณ์น้ำ”รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ส่วนการปล่อยระบายน้ำจาก4เขื่อนหลัก ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อย ป่าสักฯ และเขื่อนเจ้าพระยา จะต้องช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันเต็มที่ เรื่องน้ำไม่หายกลาง ทั้งนี้การส่งน้ำเป็นระบบเปิด จะต้องยอมรับว่าส่งน้ำระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรอาจมีน้ำหายบ้าง ต้องป้องกันช่วยกันทุกฝ่าย ได้ทำหนังสือประสาน กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการ ทุกหน่วยงาน

ขณะที่สถานการณ์น้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นทุกเดือน ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเจือจางไล่น้ำทะเลลง กรมชลฯได้ทำหลายระบบใช้เรื่องเทคนิก การกระแทกน้ำลดความเค็มต่างๆมาตรการเปิดปิดประตูคลองลักโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สัมพันธ์กันกับจังหวะน้ำทะเลหนุน จะแก้ปัญหาได้ โดยนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้อำนวยการศูนย์แก้วิกฤติภัยแล้งระดับชาติ ดูแลทั้งระบบเพื่อช่วยเหลือประชาชนการสั่งการทุกหน่วยบูรณาการกันเต็มที่ มุ่งหวังต้องการแก้ไขปัญหาป้องกันความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด และสั่งไปยังศูนย์แก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ของกระทรวงต่างๆ สามารถเร่งรัดบริหารจัดการ ตามสถานการณ์ทันท่วงที ซึ่งศูนย์แก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งของกรมชลฯตนสั่งฝ้าระวังตลอด24ชม.รายงานผลการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนไปยัง ศูนย์ของนายก ฯ ซึ่ง มีหน่วยงานดูทั้งระบบ ท่านนายกฯยืนยันว่าวิกฤติแล้งนี้จะผ่านไปได้ เราทำเต็มที่ ในสัปดาห์จะรายงานทั้งหมด ให้กับนายกฯรับทราบปัญหาพร้อมรับข้อสั่งการ และตนจะลงพื้นที่นำคำบัญชานายกฯไปให้กับหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยไปช่วยเหลือให้ทักคนผ่านพ้นไปได้

กองทุนประกันวินาศภัย