สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 4 ม.ค. 63 เป็นดังนี้

ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,050.00 บาท ขายออกบาทละ 22,150.00 บาท

ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,648.48บาท ขายออกบาทละ 22,650.00 บาท

กองทุนประกันวินาศภัย