ภาพบรรยากาศประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีท้องสนามหลวง-วัดอรุณฯ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย” และสวดมนต์ให้ประเทศไทยมีความสงบสุข พร้อมเสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่ โดยในปีนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานไฟพระฤกษ์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจุดประกอบในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมาคมวิสาขบูชาโลก คณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และสมัชชาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ/ยุโรป/เอเชีย หรือประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและประเทศที่มีชุมชนชาวพุทธทั่วโลก จัดสวดมนต์ข้ามปี อาทิเช่น วัดเหมอัศวาราม ประเทศจีน วัดไทยมิวนิค ประเทศเยอรมันนี วัดวิสุทธิประดิษฐาราม ประเทศมาเลเซีย วัดอตัมมยตาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพุทธธรรม ประเทศออสเตรีย วัดพุทธาราม ประเทศเกาหลี วัดประธาตุหลวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น ทั้งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติในการสรุปสถิติผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีทั้งประเทศ โดยกรมการศาสนาได้ตั้งศูนย์ประสานงานสวดมนต์ข้ามปี 2563 ระดับหน่วยงานและระดับประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วประเทศอีกด้วย

อีกทั้ง กระทรวงวัฒนธรรมขอความร่วมมือองค์การศาสนาเชิญชวนศาสนสถานในสังกัด จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้นๆ ได้แก่ ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์
จัดพิธีนมัสการข้ามปี อธิษฐานโต้รุ่ง ณ คริสตจักรทั่วประเทศ, ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณขึ้นปีใหม่ ณ โบสถ์ทั่วประเทศ, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จัดที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 และวัดเทพมณเฑียร วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กำหนดให้มีพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2563 ตั้งแต่เวลา 21.30 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.30 น.
และศาสนาซิกข์ จัดที่คุรุดวาราศีคุรุสิงห์สภา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน