ที่บริเวณลานตากเอนกประสงค์มูลนิธิชัยพัฒนา วัดโคกปรง นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ โคกปรงสัมพันธ์ ” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลโคกปรง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในเขตตำบลโคกปรง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน