กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยเปิดให้บริการและงดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่างวันนี้ ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยกรมศิลปากร เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชา ติระหว่างวันนี้ ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

ทั้งนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศจะนำพระพุทธรูปมงคลโบราณที่มีประวัติความเป็นมาและสร้างขึ้นตามคติอันเป็นมงคล มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลตามแบบแผนประเพณีที่ดีงาม พร้อมชมโบราณวัตถุศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สำหรับอุทยานประวัติศาสตร์ที่อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรมีทั้งสิ้น 11 แห่ง ได้แก่

1.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
3.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
4.อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
5.อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
6.อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
7.อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี
8.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
9.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี
10.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี
11.อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน