กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยเปิดให้บริการและงดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่างวันนี้ ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยกรมศิลปากร เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชา ติระหว่างวันนี้ ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

ทั้งนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศจะนำพระพุทธรูปมงคลโบราณที่มีประวัติความเป็นมาและสร้างขึ้นตามคติอันเป็นมงคล มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลตามแบบแผนประเพณีที่ดีงาม พร้อมชมโบราณวัตถุศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สำหรับอุทยานประวัติศาสตร์ที่อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรมีทั้งสิ้น 11 แห่ง ได้แก่

1.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
3.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
4.อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
5.อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
6.อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
7.อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี
8.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
9.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี
10.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี
11.อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance