ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,092 ตัวอย่าง โพลเรื่อง ที่สุดแห่งความทรงจำในรอบปี 2562 ทำการสำรวจ ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคมพ.ศ. 2562 เมื่อถามถึง ความทรงจำในความสุขปลื้มปิติ สง่างามมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา
ส่วนใหญร้อยละ 88.8 ระบุ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในขณะที่ร้อยละ 11.2 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ กระบวนพยุหยาตราชลมารค เสด็จเลียบพระนคร
และข่าววันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันน้อมรำลึกวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และ เป็นวันพ่อแห่งชาติ

ขณะที่ ความทรงจำในความรู้สึกสูญเสียของคนในชาติในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 72.9 ระบุ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เสียชีวิต
นอกจากนี้ ร้อยละ 27.1 ระบุ อื่น ๆ เช่น ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภัยพิบัติน้ำท่วม ฟุตบอลไทยตกรอบ นางงามไทยไม่ได้รับรางวัล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ชื่นชอบฟังมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 33.4 ระบุ ชอบฟัง ชะตาชีวิต
รองลงมาคือ ร้อยละ 23.4 ระบุ ชอบฟัง ใกล้รุ่ง ร้อยละ 17.0 ระบุ ชอบฟัง พรปีใหม่ ร้อยละ 7.6 ระบุ ชอบฟัง ยามเย็น
ร้อยละ 5.6 ระบุ ชอบฟัง สายฝน ร้อยละ 3.1 ระบุ ชอบฟัง ยิ้มสู้ ร้อยละ 2.6 ระบุ ชอบฟัง ความฝันอันสูงสุด
ร้อยละ 2.2 ระบุ ชอบฟัง แสงเทียน และร้อยละ 5.1 ระบุอื่น เช่น ลมหนาว ไกลกังวล แสงเดือน เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงละครที่ชอบติดตามชมมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า อันดับ 1ร้อยละ 21.8 ระบุ คู่กันสองเรื่องคือ ผู้บ่าวอินดี้ ยาหยีอินเตอร์ กับ เรื่อง กรงกรรม
รองลงมา ร้อยละ 18.9 เพลิงพรางเทียน ร้อยละ 8.4 กลิ่นกาสะลอง ร้อยละ 8.4 รักสุดใจนายฉุกเฉิน