“อิทธิพล” รมว.วัฒนธรรม ตั้งเป้าทวงคืนโบราณวัตถุ 124 ชิ้นในต่างแดน พร้อม “ทับหลังหนองหงส์-ปราสาทเขาโล้น” คืนสู่ไทยให้ได้ชัดเจนภายในครึ่งปี63

เมื่อวานนี้ (27 ธ.ค. 62) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 เป็นการประชุมครั้งแรกของตนหลังเข้ารับตำแหน่ง โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับการส่งคืนโบราณวัตถุชิ้นสำคัญจำพวกภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี จากสหรัฐอเมริกา สำหรับการประชุมครั้งนี้ตั้งเป้าหมายเดินหน้าติดตามทวงคืนโบราณวัตถุที่อยู่ระหว่างการติดตามจำนวน 124 ชิ้น คือ
1. ทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว ทั้ง 2 รายการมีแนวโน้มจะได้คืนเป็นลำดับต้นๆ ล่าสุดอยู่ในขั้นตอนกฎหมายสหรัฐฯ 2. โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะฮอนโนลูลู 14 รายการ ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูป เทวรูป 3.โบราณวัตถุกลุ่มประโคนชัย 23 รายการ ส่วนใหญ่เป็นประติมากรรมสำริด พระโพธิสัว์อวโลกิเตศวร 4.โบราณวัตถุที่จัดแสดง ณ Norton Simon Museum จำนวน 9 รายการ 4.องค์พระพุทธรูปยืน 1 รายการ และ5 โบราณวัตถุบ้านเชียง 75 รายการ ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐฯ ขอความร่วมมือไทยตรวจสอบ

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้เพิ่มคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการให้มีการประสานงานกับสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศ(กต.)ผ่านเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าแบบเดือนเว้นเดือน เนื่องจากการยื่นเอกสารต่อพนักงานอัยการสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐล่าช้าทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ชั้นตอนการสืบพยานได้ทัน ทั้งนี้จะรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกต.รับทราบเพื่อเร่งรัดห้วงการดำเนินการให้เร็วยิ่งขึ้น

“ทั้งนี้ตนได้ให้กรอบเวลาการทำงานในการทวงคืนทับหลัง 2 รายการที่ไทยได้มีหลักฐานทั้งภาพถ่าย และเอกสารทางวิชาการต่างๆ ชัดเจนมีแนวโน้มจะได้คืน เพื่อให้คณะอนุกรรมการไปเร่งรัดการดำเนินการให้เห็นผลภายใน 6 เดือนของปี 2563 โดยเฉพาะกต.ที่จะมีส่วนสำคัญในการประสานการทำงานด้านต่างๆ และได้เสนอว่าในกรอบการเจรจาระหว่างประเทศของผู้นำเวทีต่างๆ ให้มีการนำเสนอเรื่องการติดตามทวงคืนโบราณวัตถุเป็นอีกหนึ่งหัวข้อในการเจรจาเพื่อยกระดับความสำคัญด้วย”

“พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังมีมติให้ดำเนินการติดตามโบราณวัตถุคืนเพิ่มเติม 1 รายการ คือ พระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดี ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13 ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตของสถาบันเอเชียไซไซตี้ นิวยอร์ก สหรัฐฯ ซึ่งเปรียบเทียบได้กับโบราณวัตถุที่คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ได้ถ่ายรูปไว้เมื่อคราวสำรวจเมืองโบราณซับจำปาปี 2514 ขณะนั้นชาวบ้านได้เก็บรักษาไว้ โดยระบุว่านายจอห์น ดี ร็อกกี้เฟลเลอร์และภริยา เป็นผู้มอบให้แก่สถาบันดังกล่าว โดยเชื่อว่าโบราณวัตถุดังกล่าวลูกลักลอบนำออกนอกประเทศ โดยหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลพยานและหลักฐานให้ชัดเจน” นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน