กรมศิลปากรนำพระพุทธรูปมงคลโบราณ 10 องค์ ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : พิพิธทศปฏิมาอารยศิลป์ ประดิษฐานพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ให้ประชาชนสักการะเสริมมงคลชีวิตเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 62 เวลา 09.09 น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานปฐมฤกษ์สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : พิพิธทศปฏิมาอารยศิลป์ พระพุทธรูปมงคลโบราณ 10 องค์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 พร้อมด้วยนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและข้าราชการ โดยนายอิทธิพล กล่าวว่า กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 นำพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระพุทธรูปมงคลโบราณออกให้ประชาชนกราบสักการบูชาในคราวเดียวกัน เพื่ออำนวยความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลในวาระแห่งการเริ่มต้นสู่ศักราชใหม่ โดยมีพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธปฏิมาสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคล (วงหน้า) ที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งองค์หนึ่งของประเทศไทยเป็นประธาน พร้อมพระพุทธรูปพุทธศิลป์นานาประเทศอีก 9 องค์

สำหรับพระพุทธรูปโบราณนานาประเทศ 9 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปประทานอภัย ศิลปะอินเดีย แบบคันธาระ พุทธศตวรรษที่ 6 – 9 พระอมิตาภพุทธเจ้า (พระอมิดะเนียวไร) ศิลปะญี่ปุ่น สมัยคามากุระ (พ.ศ.1728–1876) พระพุทธรูปสมาธิ ศิลปะลังกา สมัยโปลนนารุวะ พุทธศตวรรษที่ 18 – 20 พระพุทธศากยมุนี (เซ็กเกียมอนี้ฮุด) ศิลปะจีน สมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ.1911–2187) พระพุทธรูปทรงเครื่องมารวิชัย ศิลปะพม่า สมัยนยองยาน พุทธศตวรรษที่ 22 – 23 พระพุทธรูปมารวิชัย ศิลปะลาว พุทธศตวรรษที่ 22 – 23 พระพุทธศากยมุนี ศิลปะเวียดนามเหนือ สมัยราชวงศ์หลีตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 20 – 24 พระพุทธรูปมารวิชัย ศิลปะพม่า สมัยมัณฑะเลย์ ต้นพุทธศตวรรษที่ 25 และพระพุทธรูปทรงเครื่องมารวิชัย ศิลปะช่างเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา กลางพุทธศตวรรษที่ 25

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน พิพิธทศปฏิมาอารยศิลป์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. นี้ ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน