ตามรอยศาสตร์พระราชา 9 เส้นทาง 44 แหล่งเรียนรู้ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ เกิดพลังการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและยั่งยืน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ได้นำเสนอโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินทางตามรอยพระราชา ต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดำเนินโครงการจัดพิมพ์หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา 9 เล่ม 9 เส้นทางขึ้น โดยพัฒนาชุดหนังสือสำหรับเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หรือ หนังสือเดินทางตามรอยพระราชาจากมูลนิธิชัยพัฒนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้จำนวน 9 เส้นทาง เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ให้มีความพร้อม จึงจัดกิจกรรมเสมือนห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเยาวชนจากประสบการณ์จริง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึงศาสตร์ของพระราชา

นายอิทธิพล กล่าวกิจกรรม เน้นการลงพื้นที่ ศึกษา สร้างการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความพอเพียง “5 ธันวา ตามรอยพระราชา” บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน โดยลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ชุมชนบ้านดินในพื้นที่กว่า 1,009 ไร่ ซึ่งได้เห็นความสำเร็จของชาวบ้านและเกษตรกรยากไร้ที่สามารถสร้างพื้นที่ทำกินจนก่อเกิดเป็นชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ด้วยศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งทำกิจกรรมการเรียนรู้กับชุมชนบ้านศาลาดินใน 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 1. สวนผลไม้และนาข้าว 2. นาบัว 3. บ้านฟักข้าว และ 4. บ้านข้าวตัง นอกจากนี้มีการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชา สร้างป่าไร่นาสวนผสม จากมหาชีวาลัยอีสาน (สถาบันภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน) สู่อุทยานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยชีวิตสร้างองค์ความรู้คู่ชาวอีสาน ขณะเดียวกันได้จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้วยอบรมพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ตลอดจนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 9 เส้นทางให้มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เกิดพลังการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีแหล่งเรียนรู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 44 แหล่ง

“ในปี 2563 มีแผนการดำเนินงานโครงการตามรอยพระราชา ด้วยการพัฒนากระบวนการสื่อสารวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมเน้นเรื่อง แนวคิด หลักการศาสตร์พระราชา รวมทั้งให้มีการสำรวจศูนย์การเรียนรู้อย่างเข้มข้น เพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จุดเด่น จุดด้อย และนำไปสู่การพัฒนา รวมถึงจะมีการเปิดช่องตลาดทัวร์ตามรอย ด้วยการสร้างทัวร์รุ่นใหม่ หรือบริษัทฝึกอบรมให้หันมาสนใจแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และมีแผนจับคู่ธุรกิจกับศูนย์เรียนรู้ โดยชวนภาคเอกชนมาใช้ประโยชน์ในศูนย์เรียนรู้ และดึงสถาบันการศึกษามาเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนการทำงานด้วย” นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าว

ภาพประกอบ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน