สพม.21 ร่วมกับ อบจ.หนองคาย –บึงกาฬ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ปาริชาติเกมส์” ครั้งที่ 13 ต้านยาเสพติด อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาปาริชาติเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้จัดขึ้น พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 600,000 บาท นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ยังได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 21 จำนวน 50,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเสมาหนองคาย 60,000 บาท และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย 20,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,230,000 บาท

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ปาริชาติเกมส์” ครั้งที่ 13 ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 256 โดยแบ่งออกเป็น 10 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย สหวิทยาเขตเทศรังสี ,สหวิทยาเขตท่าบ่อ,สหวิทยาเขตหนองคาย,สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล,สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช, สหวิทยาเขตเบญจพิทย์, สหวิทยาเขตบึงกาฬ,สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด, สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ และ สหวิทยาเขตเซกา จำนวน 56 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายโดยการใช้เวลาว่างร่วมเล่นกีฬาเพื่อช่วยลดปัญหาในเรื่องยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมเช่น ความสามัคคีการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬา อีกทั้งเพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันกีฬาในระดับสูงต่อไป

โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 25 โรงเรียน และจังหวัดหนองคาย 31 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 56 โรงเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขัน พร้อมมีนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ครูผู้ควบคุมกีฬา และผู้จัดการทีม เข้าร่วมแข่งขัน กว่า 2,200 คน ซึ่งใช้สนามกีฬาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และสนามกีฬาโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร แบ่งการแข่งขันออกเป็น 11 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง เทเบิลเทนนิส มวยสากลสมัครเล่น เซปักตะกร้อ แบดมินตัน และกรีฑา.

กองทุนประกันวินาศภัย