ไทย-ลาวร่วมผลิตนักสร้างภาพยนตร์สั้นระดับเยาวชนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง
เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 5 (Laos & Esan Short Film Camp 5th) “อ้อมกอดหลวงพระบาง” โดยมีผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และนักศึกษาด้านภาพยนตร์ ศิลปิน นักแสดงไทย-สปป.ลาวเข้าร่วม ณ มหาลัยวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า วธ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่18 – 24 ธ.ค. 62 เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาด้านภาพยนตร์ได้มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านภาพยนตร์สั้นระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนลาว เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการผลิตภาพยนตร์ พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์วีดิทัศน์ให้เป็นมืออาชีพ และองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยประเทศไทยกับสสป.ลาว มีความร่วมมือกันมายาวนาน ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน เช่น ร่วมสร้างภาพยนตร์เรื่อง “สบายดีหลวงพระบาง” ปี 2551 รวมถึงความร่วมมือในการส่งภาพยนตร์คุณภาพของสปป.ลาว มาร่วมจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านภาพยนตร์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ของไทยและสปป.ลาว เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สร้างภาพยนตร์ของสองประเทศ ทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการร่วมลงทุนระหว่างประเทศในอนาคต นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังเป็นทูตทางวัฒนธรรม สร้างมิตรภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของแต่ละประเทศด้วย” นายกฤษศญพงษ์ ปลัดวธ. กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย