ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลภูน้ำหยด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ ผู้สูงอายุ จำนวน 96 คน.ที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในทุกวันพุธ จำนวน 16 สัปดาห์ ประกอบด้วย วิชาชีวิต วิชาการ และ วิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ตลอดจนมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าในตนเอง เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน