วันที่ 14 ธ.ค.62 นายวัฒนา พุฒิชาติ. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่า เมื่อวานนี้เวลา 18.30 น.ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ ซึ่งสพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 - 4 สพม. เขต 28 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ มีการแสดงพิธีเปิดงานจาก ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ซึ่งจัดการแสดงชุดศรีพฤทเธศวร ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา การแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง เสถียร ทำมือ และนกน้อย อุไรพร และมีการมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ชนะเลิศประกวดตราสัญลักษณ์และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 4 พรรคเพื่อไทย นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายภัทรศาสตร์ มาสกุล ผอ.สพม.เขต 28 พร้อมด้วย ข้าราชการครู นักเรียน จาก 19 จังหวัดในเขตภาคอีสาน และหัวหน้าส่วนภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมพิธีและให้การต้อนรับจำนวนมาก

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตามที่ สพฐ. ได้ประกาศเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน การจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี โดยได้มีการปรับปรุงกิจกรรม หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันปีนี้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ จ.ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธ.ค.2562 จัดการแข่งขันในเขต อ.เมือง และกระจายไปในเขตอำเภอต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคน

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตนรู้สึกประทับใจถึงพลังของชาวศรีสะเกษทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือกันในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งถือเป็นงานที่สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ต้องการให้การจัดงานนี้เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงองค์ความรู้ ความสามารถ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษา เนื่องจากว่าการจัดการศึกษาถือเป็นงานที่เป็นหัวใจสำคัญของทุกภาคส่วน ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านการศึกษาดังกล่าว โดยการแสดงออกให้เห็นจากการร่วมกันจัดงานครั้งนี้ ตนต้องขอขอบคุณ ผวจ.ศรีสะเกษ คณะผู้จัดทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ หลังจากการประกอบพิธีเปิดการจัดงานแล้ว ได้มีการมอบธงสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีต่อไป
ดร กัลยาณี. ธรรมจารีย์ / ศรีสะเกษ