วันที่ 13 ธ.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง ละสังขารเมื่อเวลา 00.25 น. วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 สิริอายุ 96 ปี 77 พรรษา ภายหลังที่ศิษยานุศิษย์ หลวงปู่ทอง หรือพระพรหมมงคล หรือนามเดิม ทองพรหมเสน ฉายา สิริมงฺคโล ได้ถูกนำร่างส่ง รพ.จอมทอง เป็นการด่วน โดยแพทย์ ได้ทำการช่วยยื้ดชีวิตอย่างเร่งด่วน

หลวงปู่ทอง นั้นได้เข้า รพ.จอมทอง ในช่วงบ่ายอย่างกระทันหัน แพทย์กำลังดำเนินการให้การรักษาอย่างสุดความสามารถ รพ.จอมทอง นำหลวงปู่ทอง ส่งต่อมายัง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ กระทั่งมรณะภาพ ปัจจุบันหลวงปู่ทองอายุ 96 ปี 77 พรรษา สำหรับประวัติพระพรหมมงคล นามเดิม ทอง พรหมเสน ฉายา สิริมงฺคโล (21 กันยายน พ.ศ. 2466 – ปัจจุบัน) รวมอายุ 96 ปี 77 พรรษา เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 อดีตเจ้าอาวาสวัดเมืองมาง อดีตเจ้าอาวาสวัดตโปทาราม (ร่ำเปิง)

และอดีตเจ้าคณะอำเภอฮอด พระพรหมมงคล นามเดิม ทอง พรหมเสน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2466 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน ณ บ้านนาแก่ง ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บิดาชื่อ นายทา นามสกุล พรหมเสน มารดาชื่อ นางแต้ม นามสกุล พรหมเสน มีพี่น้องด้วยกัน ๖ คน บรรพชา วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2477 ตรงกันวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ปีจอ ณ วัดนาแก่ง ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูบาชัยวงศ์ (หลวงปู่ครูบาแก้ว ชยวํโส) เจ้าอาวาสวัดนาแก่ง เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2487 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก ณ บ้านแอ่น ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูคัมภีรธรรม (ครูบาอินตา พรหฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชัยพระเกียรติ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการญาณรังสี เจ้าอาวาสวัดห้วยทราย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาจันทร์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามว่า “สิริมงฺคโล”.