อธิบดีกรมป่าไม้ พบ "วิษณุ" ถกปม "ปรีณา" บอกให้สบายใจ ยึดความยุติธรรม โยน กฤษฎีกา ชี้ขาด ที่ดิน 682 ไร่ ใช้กม.ใด โบ้ยสื่อ เสนอข่าวไม่ครบ ปมคืนที่ดินแล้ว ไม่ผิด

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หารือกรณี การครอบครองที่ดิน สปก.จำนวน 682 ไร่ ของนางสาวปรีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งก่อนที่อธิบดีกรมป่าไม้จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวได้ระบุว่า "สบายใจได้ครับ ดำเนินการไปด้วยความบุติธรรม "

เมื่อถามถึงกรณีนางสาวปารีณา ในประเด็นจริยธรรมการเป็นส.ส. ต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างไร นายอรรถพล กล่าวว่า ตนไม่มีอำนาจในการแสดงดุลพินิจในเรื่องนี้

เมื่อถามว่า พื้นที่ 682 ไร่ นายวิษณุ เห็นว่าควรใช้กฎหมายของสปก.หรือ ของกรมป่าไม้ นายอรรถพล กล่าวว่า เราใช้การตัดสินด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยทางกรมป่าไม้และสปก.จะส่งข้อเท็จจริงมาให้ เมื่อถึงเวลาทางคณะกรรมการกฤษฎีกา จะเรียกไปให้ข้อเท็จจริง

เมื่อถามว่ากรณีที่เป็นพื้นที่ของ สปก.แล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่ายังเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้อยู่ นายอรรถพล กล่าวว่า กรณีเช่นนี้ก็มีแต่ก็ต้องดูเฉพาะราย เพราะแต่ละรายมีการเข้าไปในครอบครองพื้นที่และห้วงเวลา ร่วมถึงภายใต้กฎหมายในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

เมื่อถามอีกว่า กรณีที่นักการเมือง หรือ ผู้มีอิทธิพล ถือครองเอกสาร ภ.บ.ท.5 จะเป็นพื้นที่ป่าหรือที่ ส.ป.ก. นายอรรถพล กล่าวว่า การถือครอง ภ.บ.ท.5 ไม่ใช่จะผิดทุกที่ เราต้อง เข้าไปดูว่าเขาถือครอบครองแบบไหน หากไม่มีเอกสาร สิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินก็ยังถือว่าเป็นที่ดินของรัฐ จึงต้องเข้าไปดูว่า เขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ หรือได้มาอย่างไร โดยปัจจุบันมีชาวบ้านถือครองพื้นที่ภ.บ.ท. 5 ทั่วประเทศจำนวนมาก จึงไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวลว่าจะผิดกฎหมาย ซึ่ง การถือครองโดยถูกกฎหมายมีอยู่ 2 ประเภทคือถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น มีโฉนดที่ดิน หรือ นส. 3 ก เป็นต้น และมีสิทธิ์ครอบครองโดยชอบธรรม เพียงแต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์จากที่ดิน ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายที่ดิน เนื่องจากกรมที่ดินอาจจะสำรวจไม่ทั่วถึง จึงต้องดูเป็นกรณีไป แต่หากจะนำเอาเอกสาร ภ.บ.ท .5 มาบอกว่า ตัวเองทำถูกกฎหมายก็ไม่ได้

"ท่านอาจารย์วิษณุได้พูดตรงไว้แต่แรกแล้วเพียงแต่ สื่ออาจจะนำเสนอไปไม่ครบ เพราะท่านบอกว่าให้คืน แต่ต้องไปดูว่า ที่ดินอยู่ภายใต้กฎหมายใด ก็ให้ใช้กฎหมายนั้น ซึ่งก็ได้คุยกันว่าต่อไปจะดำเนินการอย่างไร ฉะนั้นเพื่อความรอบคอบให้ไปยุติที่คณะกรรมการกฤษฎีกา"นายอรรพล กล่าว

เมื่อถามย้ำว่า นายวิษณุ ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคืนที่ดินแล้วจะไม่มีความผิดใช่หรือไม่ นายอรรพล ยืนยันว่า ท่านไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น ท่านกล่าวว่า เป็นการคืนตาม พรบ.ปฏิรูปที่ดิน ส่วนที่ดินนั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไรให้ดูกฎหมายอื่นประกอบด้วย นั้นอาจจะเป็นการเสนอข่าวไม่ครบถ้วนของสื่อ