เพจเฟซบุ๊ก Army Spoke Team โพสต์ข้อความระบุว่า...
“ โอกาสในชีวิต..
โอกาสจากกองทัพบก ”
?ท่ามกลางความหลากหลายทางความคิดในเรื่องทหารกองประจำการ?‍?
?ยังมีนโยบายที่สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกองทัพบกที่พร้อมให้โอกาสกับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการได้ก้าวเดินต่อในเส้นทางทหารอาชีพ ตามระบบที่กองทัพมีอยู่
?Vlog เรื่องนี้นำเสนอตัวอย่าง
ชีวิตการรับราชการของ พลตรีมานพ แฝดกลาง “ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก“ กำลังพลที่กำเนิดจาก พลทหาร เติบโตก้าวหน้า จนเป็นนายทหารระดับชั้นนายพล ด้วยเพราะความรู้ความสามารถ มานะ อุตสาหะ และโอกาสที่ได้รับจากกองทัพบก
?โดยที่ผ่านมามีข้าราชการทหารจำนวนมากในทุกชั้นยศ ที่มีกำเนิดจากพลทหารและได้รับโอกาสในลักษณะนี้
?หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวอย่าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นความท้าทายให้กับทหารกองประจำการ หรือคนที่กำลังจะเข้าสู่ระบบการตรวจเลือกทหาร ได้มีแนวทาง ที่จะมุ่งมั่นก้าวเดินสู่เส้นทางทหารอาชีพ ทำงานเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างภาคภูมิ ต่อไป
และนี่คือ ...
?โอกาสในชีวิต..
?โอกาสจากกองทัพบก