สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันดินโลกปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. สมมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อทรงเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี แม่ทัพภาค 1 และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เฝ้าฯ รับเสด็จ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

จากนั้นได้เสด็จไปยังพลับพลาพระที่นั่งฯ โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือวันดินโลก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ผู้แทน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กราบบังคมทูลรายงานสารวันดินโลก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลเบิก Mr.Esteban Loria Solano เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award และทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานวันดินโลกปี 2562

นอกจากนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการวันดินโลก ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ ทรงร่วมกิจกรรมการทดสอบความคงทนของดิน ทรงหย่อนก้อนดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย ลงในภาชนะบรรจุน้ำ ทรงพระอักษรภาษาอังกฤษคำว่า "Stop" ด้านหน้าประโยค Soil Erosion, Save our Future และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นดินเหนียว ด้วยดินสอดินเหนียว ทรงตักดินใส่ลงในช่องแบบสามเหลี่ยมเนื้อดิน (Soil Texture Triangle) เพื่อประกอบเป็นสามเหลี่ยมเนื้อดินที่สมบูรณ์ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมวาดภาพบอร์ดกระดานดำโดยนักเรียนในหัวข้อ "Stop Soil Erosion, Save our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน" ในการนี้ ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กราบบังคมทูล เบิกผู้ชนะเลิศการวาดภาพบนกระดานดำเข้ารับรางวัล (จำนวน 3 ราย) ทรงเสด็จไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ ผู้แทน FAO และผู้แทนจากต่างประเทศ (จำนวน 2 ชุด) จากนั้น ทรงประทับรถรางไปยังเขาชะงุ้มเสด็จ ไปยังห้องเสวย ทรงเสวยพระกระยาหารเย็นร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ แล้วเสร็จ จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสระปทุม

ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงาน "วันดินโลก" 5-8 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" (Humanitarial Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน