ส.ป.ก. ขีดเส้น 7 วัน "ปารีณา" ต้องคืนที่ดินฟาร์มไก่ 682 ไร่ หากยื้อจ่อใช้ ม. 44 ชี้ยังไม่เอาผิดทางอาญา พร้อมล้างบางทุกแปลง

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก ) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งเสริม เลขาธิการ ส.ป.ก แถลงกรณีการครอบครองที่ดินเขาสนฟาร์มใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ โดยเป็นการแถลงอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากมีการตรวจสอบมานานกว่า 1 เดือน โดยใช้เวลาในการแถลงและตอบข้อซักถามเพียงแค่ 1 ชั่วโมง

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า หลังจากมีการตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ทาง ส.ป.ก. ให้เวลา 15 วันให้ น.ส.ปารีณา มาชี้แจงตามขั้นตอน จากนั้นใน 20 พ.ย.ที่ผ่านมา ทาง ส.ป.ก.เข้าปักป้ายที่ดิน ขณะเดียวกัน คณะทำงานตรวจสอบที่ดินสั่งให้ ส.ป.ก.ราชบุรี รวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยได้ข้อสรุปผลการทำงานทั้งหมด เมื่อ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา และประชุมสรุปในวันที่ 4 ธ.ค. ผลการตรวจสอบ ปรากฎว่ามีเนื้อครอบครอง 682 ไร่ เข้าครอบครองปี 2548-2549 รับมอบจาก นายทวี ไกรคุปต์ พ่อของ น.ส.ปารีณา ขณะที่ได้พิจารณาหนังสือขอแสดงเจตนารมณ์เข้าสู่กระบวนการโครงการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. แต่จากการดูระเบียบและกฎหมายต่างๆ พบว่า น.ส.ปารีณา เป็น ส.ส. และเป็นกรรมการบริษัท และไม่ใช่เกษตรกร ดังนั้นจึงต้องคืนพื้นที่

"ต้องขอโทษที่การทำประชาสัมพันธ์ล่าช้า เพราะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ แต่ยืนยันทำตามระเบียบและไม่เลือกปฏบัติ ที่ดินทุกแปลงที่ครอบครองไม่ถูกต้องจะยึดคืนทั้งหมด"เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว

ด้าน นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ดำเนินคดี แต่หากผู้ถือครองที่ดินไม่ให้ความร่วมมือถึงจะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายในการดำเนินคดีอาญา ถ้าไม่ให้ ส.ป.ก. ตรวจสอบทำประโยชน์ทำเกษตกรรมและเข้าปฏิรูป ทั้งนี้ ยัง สั่งการให้ ส.ป.ก.ทั่วประเทศตรวจสอบการถือครองที่ดินแปลงอื่นๆ ทั่วประเทศที่อาจมีคำสั่งครอบครองไม่ถูกต้องอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ ส.ปก.สแกนพื้นที่ต่างๆ มาแล้ว ในราชบุรีมี 9 แปลง ที่มีผืนใหญ่เกิน 500 ไร่

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance