อัครเดช ทวงถาม รมต.อุตสาหกรรม ใกล้ฤดูหีบอ้อยมีมาตรการควบคุมมลพิษจากโรงงานน้ำตาลให้พี่น้องประชาชนยัง

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต4ได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไป ต่อ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ถึง ความเดือดร้อนของประชาชนรอบโรงงานน้ำตาลราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โดยนายอัครเดช ตั้งคำถามว่า เนื่องจากประชาชนรอบโรงงานน้ำตาลราชบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นจากโรงงานน้ำตาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีประชาชนได้มีการลงชื่อร้องเรียนเข้ามายังตนแล้ว และเวลานี้ใกล้เวลาที่โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศจะเริ่มหีบอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลตามฤดูกาลการผลิตปี62 ดังนั้น จึงขอเรียนถามว่า

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตรวจสอบในปัญหาดังกล่าวหรือไม่ ต่อมา กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ติดตามและดำเนินการเยียวยา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รอบโรงานน้ำตาลราบุรีหรือไม่

และกระทรวงอุตสาหกรรม มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดบ้าง ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ได้ดำเนินการในการลดปัญหาฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นของโรงงานหรือไม่

ด้าน นายสุริยะ กล่าวว่าทางอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่สายพานลำเลียงกากชานอ้อยและสายพานลำเลียงขี้เถ้า มีฝุ่น กระจาย และมีลมพัดกระโชก โดยให้โรงงานมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันฝุ่นจากชานอ้อย โดยให้มีการติดตั้งหัวฉีดน้ำเพิ่มอีก 2 จุดรวมเป็น 3 จุด ซึ่งทางโรงงานได้ดำเนินการติดตั้งหัวฉีดน้ำเรียบร้อย หลังจากนั้น สำนักงานอุตสาหกรรมราชบุรีมีหนังสือให้โรงงานประกอบกิจการด้วยความระมัดระวังและควบคุมการทำงานของชุดสายพานลำเลียงจากชานอ้อย ให้ทำงานให้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าให้เกิดปัญหาโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีได้เข้าตรวจสอบโรงงาน ประเด็นที่ชาวบ้านร้องเรียน ว่าทางโรงงาน

มีฝุ่นละอองและเขม่าควันฟุ้งกระจายเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าโรงงานอยู่ในระหว่างหยุดประกอบกิจการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกิดลมพายุในพื้นที่ทำให้แผ่นกันฝุ่นฉีกขาดทำให้มีฝุ่นละอองออกไปนอกโรงงาน ซึ่งหลังจากตรวจสอบแล้วทั้งทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้จะได้สั่งการให้โรงงานจัดการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งได้แก้ไขด้วยความเรียบร้อย

“การนำวัตถุดิบที่โรงงานน้ำตาลไม่ใช้แล้วไปใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเปลี่ยนขยะหรือของเสียไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน ซึ่งชานอ้อยที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองนี้นำไปใช้ประโยชน์ให้หลากหลาย อาทิ นำไปเป็นส่วนผสมปุ๋ยหมัก หรือใช้เป็นอินทรีย์วัตถุปรับปรุงดิน นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือนำไปผลิตเป็นกระดานไม้อัด ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณการเก็บกองชานอ้อยอันจะลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้อย่างยั่งยืน สำหรับกลิ่นที่เกิดจากกากการผลิตน้ำตาลนั้น มีการใช้น้ำกากสะอาดเป็นวัตถุดิบผลิตไบโอแก๊ส เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำได้ สำหรับการป้องกันกลิ่นอันเกิดจากการผลิตได้

ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดเป็นพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของ จ.ราชบุรี ประกอบด้วย เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลเมืองท่าผา เทศบาลตำบลเบิกไพร และตำบลปากแรด โดยการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมดังกล่าว ครม. มีความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2559 ให้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน” นายสุริยะกล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance