ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เกี่ยวข้าว ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้โครงการ "ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ" โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมกิจกรรม ณ แปลงนาสาธิตศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีเรียกขวัญข้าว ตามประเพณีโบราณ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวข้าวและนวดข้าว ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์เจ๊กเชย ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสระบุรี นอกจากนี้ มีการแสดง เพลง ฉ่อย จากสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมให้ผู้บริหารได้ร่วมประมูลข้าวเพื่อนำเงินไปมอบสมทบทุนอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance