นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ทวิตข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัวชื่อ เทพไทย เสนพงศ์ ระบุว่า

"ผมได้ลงมติเห็นด้วยกับญัตติการตั้งกมธ.ศึกษาผลกระทบของม.44 ด้วยเหตุผล 3 ข้อ คือ 1.เป็นญัตติของพรรค ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมพรรค ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมพรรค และมีอดีตรมต. 7 คนลงชื่อเป็นเจ้าของญัตติเอง 2.ได้อภิปรายสนับสนุนญัตตินี้ในสภาอย่างชัดเจน 3.เป็นญัตติที่ตรงกับอุดมการณ์ของพรรคที่ประกาศมา 73 ปีแล้ว"

...................................

"73 ปีที่มีให้ไว้กับประชาชน อุดมการณ์ของพรรค สำคัญที่สุดสำหรับคนเป็นสมาชิกพรรค"