เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า จำนวน 1,000 ผืน และอำเภอเทพสถิต จำนวน 1,500 ผืน และเยี่ยมเยือนราษฎรผู้สูงอายุ และผู้ป่วย จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลทุ่งทอง

โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอบ้านเขว้า คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวอำเภอบ้านเขว้า ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

และ เวลา 13.00 น. ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว จำนวน 1,000 ผืน และเยี่ยมเยือนราษฎรผู้สูงอายุ และผู้ป่วย จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลหนองบัวระเหว ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

กองทุนประกันวินาศภัย