“ปิยบุตร”เดินหน้าเช็กบิล ม.44 ดันเรื่องเข้ากมธ.กฎหมายฯแทน หวั่นรัฐบาลเล่นแง่เลื่อนญัตติรธน.สัปดาห์หน้า

วันที่ 4 ธ.ค. เวลา 20.00 น. นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวภายหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 ว่า จากนี้ไปในสัปดาห์หน้าจะนำเรื่องเข้าสู่คณะกมธ.กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุยชนที่ตนเป็นประธาน เพื่อพิจารณาคำสั่งตามมาตรา 44 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งคณะอนุ กมธ. ศึกษาเอาไว้แล้ว โดยจะครอบคลุมไปถึง พ.ร.บ.บางฉบับที่ออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ด้วย อย่างไรก็ตามการตรวจสอบจะไม่ได้เน้นไปที่ตัวบุคคล แต่จะดูผลกระทบของมาตรา 44 ที่เกิดขึ้นเป็นหลัก ซึ่งคิดว่าคงไม่ถึงขั้นที่จะต้องใช้ พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของ กมธ. เพื่อเรียกบุคคลมาชี้แจงแต่อย่างใด

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า จากมติสภาที่เกิดขึ้นทำให้ตนมีความเป็นห่วงว่าอาจจะมีผลกระทบต่อญัตติการตั้ง กมธ.ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สภาจะพิจารณาในสัปดาห์หน้า เนื่องจากในการประชุมสภาวันนี้ ตนและฝ่ายค้านบางส่วนได้มีการเตรียมข้อมูลที่จะอภิปรายในญัตติดังกล่าวต่อจากเรื่องมาตรา 44 แต่ปรากฏว่าวิปรัฐบาล และรองประธานสภาได้มีการปิดประชุมอย่างกะทันหัน ทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาสิ้นสุดการประชุมในเวลา 21 น. แต่กลับมีการปิดประชุมในเวลา 19.00 น.แทน จากตรงนี้ทำให้มีข้อสงสัยและน่าคิดว่าเมื่อถึงการพิจารณาญัตติดังกล่าวในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องใดมาแทรกจนทำให้ต้องเลื่อนญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นสังคมก็ควรจะต้องตั้งคำถามต่อฝ่ายรัฐบาล

กองทุนประกันวินาศภัย