เมื่อเวลา 14.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้เสนอนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่ประสบปัญหาเรื่องรายได้น้อยลง เนื่องจากผลกระทบค่าเงินบาทแข็ง ในวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท โดยนายกฯเห็นชอบในหลักการที่จะช่วยเหลือเกษตรชาวไร่อ้อย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance