"นิพนธ์" เป็นตัวแทนกระทรวงมหาดไทย มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์ OTOP แด่นายกรัฐมนตรี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 3 ธ.ค.62 ณ ทำเนียบรัฐบาล นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. พร้อมด้วย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนกระทรวงมหาดไทย มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์ OTOP แด่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรีว่า การจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์ OTOP นั้น กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดให้มีขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการสนับสนุนและยกระดับคุณภาพสินค้าของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยสนับสนุนกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ OTOP ในการใช้เป็นสื่อกลางมอบความปราถนาดีให้แก่กันเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อให้ประชาชน วิสาหกิจชุมชน ได้มีรายได้อันเป็นการสร้างรากฐานในชุมชน และท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และเป็นการยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยสนับสนุนให้ชุมชนได้นำสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ผู้บริโภค