อุทยานฯแห่งชาติหาดเจ้าไหมตรัง “จับมือ” ชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง ปรับโฉม “ตลาดประชารัฐ ปากเมงพลาซ่า” สู่ “ศูนย์อาหารลานวัฒนธรรมและของที่ระลึกหาดปากเมง” เปิดช่องให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่จำหน่ายอาหารและสินค้า และส่งเสริมการท่องเที่ยวชายหาดปากเมง ได้ฤกษ์เปิดแล้ว 5-8 ธันวาคม นี

วันที่ 3 ธ.ค.62 ที่ตลาดประชารัฐ ปากเมงพลาซ่า ภายในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม นายสวัน เสน่หา ประธานชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง พร้อมผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้า ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเปิดตัว “ศูนย์อาหารลานวัฒนธรรมและของที่ระลึกหาดปากเมง” ด้วยการปรับปรุง เปลี่ยนโฉมตลาดประชารัฐ ปากเมงพลาซ่า มาเป็น “ศูนย์อาหารลานวัฒนธรรมและของที่ระลึกหาดปากเมง” เพื่อเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม้ค้าและผู้ประกอบการได้พื้นที่จำหน่ายสินค้า รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดปากเมง ประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวทะเลตรัง ฝั่งอันดามัน โดยได้ฤกษ์เปิดจำหน่ายอาหารและสินค้า วันที่5-8 ธันวาคม 2562นี้

นายสวัน กล่าวว่า สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นตลาดประชารัฐ ปากเมงพลาซ่า ที่มีการปล่อยให้รกร้างไม่มีการใช้ประโยชน์ ต่อมาทางชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง ได้มีประชุมปรึกษาหารือกับทางอุทยานฯหาดเจ้าไหม และผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรมหาดปากเมงว่าจะใช้ประโยชน์ ล่าสุดได้มติร่วมกันว่าจะมีการปรับปรุงมาเป็นศูนย์อาหาร ลานวัฒนธรรมและของที่ระลึกหาดปากเมง โดยทางอุทยานฯหาดเจ้าไหมมอบให้ชุมชนโดยชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง เข้ามาบริหารจัดการภายในตัวอาคาร จากนั้นมีการปรับปรุงตัวอาคารที่ชำรุด เปิดเป็นศูนย์อาหารและลานวัฒนธรรมขึ้น โดยให้พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารบริเวณหาดปากเมง และบริเวณใกล้เคียงเข้ามาจำหน่ายอาหารและสินค้า เบื้องต้นมีการจองบูธแล้ว 60บูธ จากจำนวน 70 บูธ นอกจากนี้การจัดการพื้นที่ภายในยังจัดให้มีลานวัฒนธรรมให้กับโรงเรียน ชุมชนที่มีความประสงค์จะแสดงแต่ไม่มีมีเวที ก็จะได้มาแสดงภายในลานวัฒนธรรมแห่งนี้ เป็นลักษณะขอศิลปพื้นบ้าน โดยจะเปิดช่วงวันเสาว์และวันอาทิตย์

“โดยทางชมรมฯได้รับการสนับสนุนจากเครื่องดื่มตราช้างจัดโต๊ะเก้าอี้บริการผู้มาเที่ยว รวมทั้งเต้นท์บางส่วนที่จะจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชนภายศูนย์อาหารฯแห่งนี้จะเปิดบริการในวันที 5-8 ธันวาคม 2562 นี้ ซึ่งวันที่ 5ธันวาคม ถือว่าเป็นวันดีของประชาชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันพ่อแห่งชาติ ช่วงแรกจะเปิด4 วัน เพื่อรองรับการแข่งขันไตรกีฬาในวันที่ 8 ธันวาคมด้วย หลังจากนั้นจะเปิดบริการในวันเสาว์-อาทิตย์ สินค้าในตัวอาคารแบ่งเป็น 2 โซน ประกอบด้วยโซนอาหาร อาหารสดจากทะเล อาหารทั่วไปจะมีราคาไม่แพงทานได้อย่างสบายใจมีการติดป้ายบอกราคาทุกร้าน และโซนของฝากของที่ระลึกต่างๆอีกส่วนจะมีเต้นท์ให้ชุมชนหรือโรงเรียนที่ประสงค์จะมาขายสินค้าเพื่อที่จะได้เติมต็มความสมบูรณ์อิ่มเอมใจให้กับผู้มาเที่ยว” นายสวัน กล่าว

ด้านนายณรงค์ กล่าวว่า สำหรับอาคารแห่งนี้เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง หลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จส่งมอบสิ่งก่อสร้างอาคารให้กับทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเพื่อเข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่อยู่ในพื้นที่อุทยานฯหาดเจ้าไหมบริเวณริมชายหาดปากเมงในการบริหารจัดการในครั้งนี้ทางอุทยานฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับผู้ประกอบการบริเวณหาดปากเมง โดยทางชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง มาช่วยกันบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยรูปแบบเดิมเป็นอาคารพลาซ่า

“ ต่อมามีการประชุมปรึกษาหารือมีการเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติ จึงมีการปรับเปลี่ยนเป็นลานวัฒนธรรม ศูนย์อาหารของที่ระลึก เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่อุทยานฯได้เข้ามาส่งเสริมด้านการขาย การประกอบอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนท้องถิ่นร่วมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯบริเวณหาดปากเมงแห่งนี้ หลังจากที่ทางอุทานฯร่วมมือกับทางชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง ได้ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดให้ดีขึ้นโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะเปิดบริการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ของที่ระลึก ลานวัฒนธรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านเพื่อที่จะได้พัฒนาความเจริญและส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป” นายณรงค์ กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย